Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Aniołczyk Aleksander

Aleksander Aniołczyk , ur. 5 VII 1946 w Łodzi, zm. 13 II 2011 tamże. Ukończył IV LO w Łodzi (1964).

1969–1973 w PZPR.

1965 kreślarz w Widzewskiej Fabryce Maszyn Włókienniczych Wifama w Łodzi, 1968–1970 rozdzielca w Spółdzielni Inwalidów Elektromont tamże, 1970–1973 referent w Zarządzie Aptek tamże, 1972–1975 student Wydz. Elektrycznego Politechniki Łódzkiej, 1973–2000 konstruktor, nast. przew. rady nadzorczej, specjalista Działu Organizacji, kierownik Działu Logistyki, Składu Celnego, Działu Obsługi Celnej w Fabryce Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej Elta/Elta SA/ABB Elta Sp. z o.o./ABB Sp. z o.o. Oddział w Łodzi.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od II 1981 sekretarz KZ, od V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka, członek ZR, IX/X delegat na I KZD; 1981 współpracownik KOWzP w Łodzi.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu, Łowiczu i Kwidzynie, 16 X 1982 zwolniony. Od III 1988 członek tajnej Regionalnej Komisji „S” Ziemi Łódzkiej. 11 IX 1988 sygnatariusz oświadczenia o wznowieniu jawnej działalności ZR, 1988–1989 sekretarz ZR.

Od 31 I 1989 członek jawnego Komitetu Organizacyjnego „S” w FTiAT Elta, VI 1989 – II 1990 sekretarz KZ. 1989 jeden z gł. animatorów, nast. koordynator oddolnego ruchu zakładowych struktur „S” (tzw. poziomek), dążącego do zażegnania konfliktu w „S” ZŁ. Od V 1989 zw. z Regionalna Komisją Organizacyjną „S” Ziemi Łódzkiej. Od XII 1989 delegat na II WZD Regionu Ziemia Łódzka, I 1990 kontrkandydat Andrzeja Słowika w wyborach na przew. ZR, od 14 I 1990 wiceprzew. ZR; IV 1990 delegat na II KZD (członek prezydium zjazdu). 30 XI 1990 zrezygnował z funkcji wiceprzew. ZR po objęciu stanowiska prezesa rady nadzorczej Elta SA w Łodzi. 2000–2001 prezes zarządu ABB Agencja Celna Sp. z o.o., 2002–2011 ABA Sp. z o.o., 2006–2011 właściciel firmy ABA Agencja Celna.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

30 I 1981 – 19 X 1985 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Łodzi w ramach KE krypt. Alex; 27 IV 1987 – 31 VIII 1989 przez Wydz. V WUSW w ramach KE krypt. Alek.

Henryk Marczak

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry