Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Antas Wiesław

Wiesław Antas, ur. 28 V 1951 w Szczecinie. Ukończył Technikum Elektryczne w Krakowie (1974).

1967–1984 elektryk w Wydz. Aparatury Kontrolno-Pomiarowej na Wydz. Stalowni Konwertorowej Hucie im. Lenina w Krakowie.

V 1977 uczestnik Czarnego Marszu po śmierci Stanisława Pyjasa, 1978–1980 wykładów TKN w Krakowie.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzew. Komitetu Założycielskiego na Wydz. Aparatury Kontrolno-Pomiarowej Huty im. Lenina w Krakowie, przew. Koła AK-P na Wydz. Stalowni Konwertorowej, członek Komisji Wydziałowej AK-P, kolporter niezależnych wydawnictw, m.in. Wydawnictwa KOS.

13 XII 1981 organizator strajku pracowników AK-P w Stalowni Konwertorowej. 1982–1984 współorganizator kolportażu podziemnych wydawnictw tamże (z Tomaszem Bażelą, Waldemarem Brzezińskim, Markiem Nobikiem, Kazimierą Lurską-Budzyń), akcji plakatowych i malowania na murach. Pozyskiwał współpracowników (Jolanta Antas, Wojciech Gajewicz, Anna Pulchny, Maria Indyk, Aleksander Herzog) i organizował lokale dla podziemnej Oficyny Literackiej w Krakowie. Organizator druku i drukarz podziemnych wydawnictw (ulotki, poradniki, raporty, m.in. o KWK Wujek) z J. Antas, W. Gajewiczem, M. Indyk, A. Herzogiem. 1983 z A. Pulchny współtwórca pierwszego nr. „Zeszytów Związkowych” dla Międzydzielnicowego Komitetu Solidarności Kraków. Organizator wymiany podziemnych publikacji z wydawnictwami NOW-a, KOS, Krąg, Myśli, Aneks. IV 1982 wspomagał strajk w Zakładzie Eksploatacji Tramwajów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie-Nowej Hucie. 1983 organizator podziemnych audycji Radia „Solidarność” w Krakowie (z A. Herzogiem, A. Pulchny). 10 VI 1983 zatrzymany, 11 VI 1983 aresztowany, osadzony w areszcie KW MO i AŚ w Krakowie, 21 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii. Od 1984 na emigracji w Holandii. 1984–1989 współpracownik Jana Minkiewicza z Biura Informacyjnego „S” w Amsterdamie i Jerzego Milewskiego z Biura Koordynacyjnego „S” za Granicą w Brukseli, organizator kanału przerzutowego do Polski (poprzez organizację Tilburg Pomaga Polsce) literatury, sprzętu i materiałów poligraficznych, komputerów oraz w odwrotnym kierunku podziemnych wydawnictw (dla Biura Koordynacyjnego „S” za Granicą), autor listów protestacyjnych. 1985 organizator protestu przeciwko wizycie ambasadora PRL w Tilburgu.

1986–2006 elektryk w Machinefabriek Bewo B.V. w Tilburgu, 2007–2008 w NedTrain tamże, 2008–2010 w Wärtsilä Netherlands B.V. w Drunen. 1992–1997 współorganizator szkoły polskiej w Tilburgu.

1983–1985 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Krakowie/p. V DUSW w Krakowie-Nowej Hucie w ramach SOR krypt. Automaty.

Sławomir Chmura

Opcje strony

do góry