Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Antczak Idzi

Idzi Antczak, ur. 29 III 1947 w Łodzi. Ukończył Technikum Energetyczne tamże (1966).

1966-1983 pracownik Zakładów Produkcji Barwników Boruta w Zgierzu. 1968-1975 w ZSMP, 1976-1980 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Założycielskiego w ZPB Boruta; od I 1981 członek, od X 1981 przewodniczący Komisji Lokalnej w Zgierzu Regionu Ziemia Łódzka; V/VI 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka.

Po 13 XII 1981 członek podziemnej Komisji Lokalnej w Zgierzu, 1982-1989 współredaktor pisma podziemnego „Solidarność ’80”; 3 V 1982 współorganizator manifestacji w Zgierzu. 9 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Łowiczu, 23 VII 1982 zwolniony; zwolniony z pracy. Po wyjściu utrzymywał się z prac dorywczych.

1989-1992 ponownie pracownik ZPB Boruta, od 1992 prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Zgierzu. IV 1989 – 1994 członek Prezydium KO w Zgierzu, 1990-1994 radny Miasta Zgierza z listy KO. 1996-2004 prezes Miejskiego Klubu Piłkarskiego w Zgierzu.

Adam Kożuchowski

Region Ziemia Łódzka, Zgierz

Opcje strony

do góry