Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Anusz Andrzej Karol

Andrzej Karol Anusz, ur. 27 VIII 1965 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Historii (1991) i Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierunek politologia (2000), w 2004 doktorat.

1982-1984 kolporter prasy podziemnej w XLIV LO im. A. Dobiszewskiego w Warszawie; organizator papieru dla pisma „GNOM” („Gazety Niezależnej Organizacji Młodzieżowej”), 1984-1989 członek podziemnego Zarządu NZS UW, 1985-1989 introligator wydawnictwa Bis. 1986-1988 prezes Studenckiego Historycznego Koła Naukowego. 1986-1989 współzałożyciel, organizator pracy redakcji, redaktor, autor w podziemnym „Kurierze Akademickim”, od 1986 udostępniał mieszkanie na potrzeby podziemia. 1986-1988 współzałożyciel, bibliotekarz biblioteki podziemnych wydawnictw na UW, współorganizator spotkań z twórcami kultury niezależnej, kolporter podziemnych publikacji na warszawskich uczelniach, od 1988 współorganizator stoisk z takimi publikacjami na UW. W 1988 organizator przerzutu ze Szwecji do Polski sprzętu dla NZS, zatrzymany na granicy, ukarany grzywną i anulowaniem paszportu. 1988-1989 współzałożyciel, redaktor i drukarz wydawnictwa Pryzmat; współorganizator i uczestnik patriotycznych demonstracji. 8 III 1988 współtwórca jawnego Komitetu Założycielskiego NZS UW, współorganizator zbierania podpisów pod wnioskiem o rejestrację NZS i złożenia wniosku w sądzie. W V 1988 współinicjator ogólnopolskiego strajku na uczelniach, członek KS na UW.

W 1989 wiceprzewodniczący KO na Żoliborzu w Warszawie, szef kampanii wyborczej Jacka Kuronia. W 1990 członek KO przy Przewodniczącym „S" Lechu Wałęsie, wiceprzewodniczący Komitetu Wyborczego L. Wałęsy. 1990-1992 członek założyciel PC. 1991-1993 poseł RP z listy Porozumienia Obywatelskiego Centrum. 1992-1993 członek założyciel RdR, 1993-1996 Zjednoczenia Polskiego. 1993-1997 starszy redaktor w wydawnictwie Alfa-Wero. W 1995 wiceprzewodniczący Krajowego Sztabu Wyborczego Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz uczestnik Konwentu św. Katarzyny. W 1996 członek założyciel AWS, w 1997 sekretarz Krajowego Sztabu AWS. 1996-1998 współzałożyciel, działacz Stowarzyszenia Nowa Polska. 1997-2001 poseł RP z listy AWS, członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. 1998-2002 wiceprzewodniczący Rady Politycznej RS AWS. Od 2002 starszy redaktor w wydawnictwie Akces. 2003-2007 członek założyciel Partii Centrum.

Autor książek: ''Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980-1989'' (Warszawa 1991) ''Kościół obywatelski. Formowanie społeczeństwa obywatelskiego w PRL'' (Warszawa 2004), ''Osobista historia PC'' (Warszawa 2008) i in.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

Od 30 XI 1984 rozpracowywany przez Wydz. III SUSW/Wydz. II Dep. III/Wydz. III SUSW w ramach SOS/SOR krypt. Marszałek, wyrejestrowano z KOI 29 I 1990.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry