Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Anusz Andrzej Karol

Andrzej Karol Anusz, ur. 27 VIII 1965 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Historyczny (1991; 1992 komisja rady wydz. uznała jego pracę magisterską za plagiat, pozbawiony tytułu zawodowego magistra) i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierunek politologia (2000), doktorat (2004).

1982–1984 kolporter prasy podziemnej („GNOM. Gazeta Niezależnej Organizacji Młodzieżowej”, „Tygodnik Wojenny”, „Tygodnik Mazowsze”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”) w XLIV LO w Warszawie, 1986–1989 na warszawskich uczelniach; organizator papieru do druku. 1984–1989 członek podziemnego NZS, redaktor „Kuriera Akademickiego”, organizator podziemnego wydawnictwa BIS; 1987–1989 członek podziemnego Zarządu Uczelnianego NZS UW; w 1988 organizator przerzutu ze Szwecji do Polski sprzętu dla NZS, zatrzymany na granicy, ukarany grzywną i anulowaniem paszportu; 1988–1989 współzałożyciel, redaktor i drukarz wydawnictwa Pryzmat; 8 III 1988 współorganizator jawnego Komitetu Założycielskiego NZS UW oraz zbierania podpisów pod wnioskiem o rejestrację NZS i złożenia wniosku w sądzie. 1985–1988 członek/prezes Studenckiego Historycznego Koła Naukowego, współorganizator spotkań z twórcami kultury niezależnej i byłymi więźniami politycznymi. V 1988 współinicjator ogólnopolskiego strajku na uczelniach, członek KS na UW.

1989 wiceprzew. KO na Żoliborzu w Warszawie, szef kampanii wyborczej Jacka Kuronia do Sejmu; 1990 w KO przy Przew. „S” L. Wałęsie, wiceprzew. Komitetu Wyborczego L. Wałęsy. 1990–1992 członek założyciel PC, 1991–1992 Naczelnej Rady Politycznej i Zarządu Głównego. 1991–1993 poseł RP z listy PC. 1992–1993 współzałożyciel RdR, 1993–1996 Zjednoczenia Polskiego. 1993–1997 st. redaktor w wydawnictwie Alfa-Wero. 1995 wiceprzew. Krajowego Sztabu Wyborczego Hanny Gronkiewicz-Waltz. 1996 współzałożyciel AWS, 1997 sekretarz Krajowego Sztabu, 1998–2002 wiceprzew. Rady Politycznej RS AWS. 1996–1998 współzałożyciel Stowarzyszenia Nowa Polska. 1997–2001 poseł RP z listy AWS, członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. 2002–2013 st. redaktor w wydawnictwie Akces. 2003–2007 członek założyciel Partii Centrum.

Autor książek m.in.: Kościół obywatelski. Formowanie społeczeństwa obywatelskiego w PRL (2004), Osobista historia PC (2008), Wokół Marszałka (2010).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

19 V 1988 – 24 I 1990 rozpracowywany przez Wydz. III/WOKPP SUSW w ramach SOR krypt. Marszałek.SW/Wydz. II Dep. III/Wydz. III SUSW w ramach SOS/SOR krypt. Marszałek, wyrejestrowano z KOI 29 I 1990.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry