Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Anweiler Antoni

Antoni Anweiler, ur. 15 V 1938 w Dolinie (obecnie Ukraina), zm. 29 XII 2011 w Szczecinie. Ukończył Zawodową Szkołę Energetyczno-Elektryczną w Szczecinie (1955).

1955–1960 pracownik Zakładu Energetycznego Szczecin, 1960–1973 Elektrowni Pomorzany Szczecin, 1973–1982 Zespołu Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie.

Od IX 1980 w „S”, od 21 I 1981 przew. KZ, VI–VII 1981 delegat na I WZD Regionu Pomorze Pomorze „Pomorze”, podtytuł: „Pismo niezależne”, sygnowane przez Tymczasowy Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”. Zachodnie, członek Sekcji Krajowej Elektrowni i Elektrociepłowni. 28 X 1981 przew. KS w czasie strajku ostrzegawczego.

Po 13 XII 1981 członek TKZ w Dolnej Odrze. 17 XII 1981 zatrzymany, ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń, późn. wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. Aresztowany 30 IV 1982, osadzony w szczecińskich aresztach, 9 VII 1982 zwolniony ze wzgl. na stan zdrowia; zwolniony z pracy bez możliwości stałego zatrudnienia. 1982–1989 prace dorywcze.

IV 1989 członek Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego Regionu Pomorze Zachodnie, współtwórca Biura Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego Ziemi Gryfińskiej, organizator Podregionu Gryfino „S”. 1989–2006 ponownie pracownik ZE Dolna Odra. 1989–2006 przew. KZ „S”, delegat na kolejne WZD Regionu Pomorze Zachodnie, 1990–2002 członek ZR, 1990 i 1993 delegat na KZD. 1990–1994 radny z listy Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego „S”, wiceprzew. Rady Miasta i Gminy Gryfino.

Od 2006 na emeryturze.

8 IV 1981–25 XI 1985 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Szczecinie, nast. p. V RUSW w Gryfinie w ramach KE krypt. Bosman.

Adam Borowski | Mirosława Łątkowska | Marta Marcinkiewicz

Gryfino, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry