Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Araszkiewicz Jan

Jan Araszkiewicz, ur. 17 V 1956 w Kościeniewie k. Grodna (obecnie Białoruś). Ukończył Technikum Elektroniczne we Wrocławiu (1978).

IX 1980 – 13 XII 1981 redaktor w MKZ „S” w Zarządzie Okręgu Wałbrzyskiego „S” Dolny Śląsk w Wałbrzychu; w 1980 twórca i główny pomysłodawca, redaktor naczelny, autor tekstów i drukarz „Biuletynu Informacyjnego” MKZ woj. wałbrzyskiego; w 1981 współtwórca, redaktor, autor tekstów, organizator druku pisma MKZ woj. wałbrzyskiego „Niezależne Słowo”, 1980-1981 dziennikarz-sprawozdawca w strajkach, marszach protestacyjnych, uroczystościach związkowych i kościelnych związanych z „S” na terenie woj. wałbrzyskiego. W 1980 uczestnik Zjazdu Prasy Związkowej w Katowicach. 1980-1981 członek Agencji Prasowej „S” AS. W 1981 uczestnik I KZD z ramienia „Niezależnego Słowa”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze, zwolniony 15 III 1982; 18 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia Głogowie, zwolniony 8 VI 1982. Po wyjściu uczeń rzemiosła stolarskiego w rodzinnym zakładzie w Suwałkach.

28 XII 1982 na emigracji; od 1983 pracownik fizyczny, elektryk, elektronik, pracownik działu planowania produkcji w firmie Benteler, m.in. w Meksyku, Brazylii, Czechosłowacji, Szwajcarii, USA, Kanadzie, Belgii i Włoszech.

W 1981 rozpracowywany przez Wydz. III-A KW MO w Wałbrzychu w ramach SOS; 16 IV 1982 – 27 IV 1983 przez Wydz. V KW MO w Wałbrzychu w ramach KE.

Agnieszka Klarman

Opcje strony

do góry