Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Araszkiewicz Szczepan

Szczepan Araszkiewicz, ur. 18 XII 1956 w Szczecinie. Ukończył Technikum Mechaniczno-Energetyczne w Szczecinie (1976).

1976-1990 elektryk, mistrz w Szczecińskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego. Od 1978 czytelnik niezależnego pisma „Robotnik”.

25-30 VIII 1980 uczestnik strajku okupacyjnego w SPBP. Od IX 1980 w „S”; delegat Wydz. Energetycznego na wybory KZ; do 13 XII 1981 mąż zaufania „S” na wydz., odpowiedzialny za sprawy socjalno-płacowe.

1982-1989 uczestnik demonstracji i manifestacji patriotycznych oraz aktywny uczestnik Mszy za Ojczyznę. 1983-1989 uczestnik akcji zbierania składek na działalność opozycyjną. Od 1984 pomocnik Wiesława Szajki przy druku niezależnych pism: „Obraz”, „Tygodnik Wojenny”, „Ogniwo”, ulotek, odezw, kartek okolicznościowych i organizator kolportażu własnym środkiem transportu. 1985-1986 zatrzymywany prewencyjnie na 48 godz., w 1987 poddany przeszukaniu. Od 1987 pomocnik W. Szajki w druku niezależnych wydawnictw Oficyny Wydawniczej (''Kłamstwo gołębie'' Joanny Kulmowej i ''Pieśni'' Jacka Kaczmarskiego); dostarczyciel paliwa dla Joanny i Jana Kulmów na potrzeby ich działalności w Strumianach, współpracownik Mieczysława Lisowskiego w organizowaniu papieru i farby drukarskiej; 1987-1989 pomocnik Tomasza Duklanowskiego w druku wydawnictw Ruchu WiP. W 1987 inicjator powstania podziemnej regionalnej struktury branżowej pracowników budownictwa; jesienią 1988 członek Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników SPBP w Szczecinie, wykonawca siedmiu transparentów na odrzuconą rozprawę rejestracyjną związku w Warszawie. W 1989 drukarz ulotek wyborczych dla OKP Ziemi Szczecińskiej.

1989-1990 przewodniczący KZ „S” Pracowników SPBP i delegat do ZR Pomorza Zachodniego. W 1990 zwolniony z pracy za działalność w „S”. Od 1991 właściciel firmy Instalatorstwo Elektryczne w Szczecinie.

 

Sylwia Wójcikowa

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry