Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Augustyniak Zygmunt Bogdan

Zygmunt Bogdan Augustyniak, ur. 7 IV 1938 w Aleksandrowie Kujawskim. Ukończył Szkołę Felczerską w Częstochowie (1958).

1965-2003 pracownik placówek służby zdrowia w Tomaszowie Mazowieckim.

4-9 IX 1980 organizator opieki medycznej dla strajkujących w Zakładach Przemysłu Wełnianego Tomtex im. Marcelego Nowotki w Tomaszowie Maz.; od IX 1980 w „S”, współzałożyciel Komitetu Założycielskiego w Przemysłowym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej tamże, przewodniczący KZ, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Piotrkowska, członek ZR; członek KKK Pracowników Służby Zdrowia.

Po 13 XII 1981 kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, poddawany rewizjom. W III 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ KW MO, następnie w ZK w Piotrkowie Trybunalskim, 28 V 1982 skazany w trybie doraźnym (za druk i kolportaż ulotek, w procesie z Marią Biesiadowską, Tadeuszem Cielniakiem, Wiktorem Dratwą, Włodzimierzem Jurczyńskim, Stanisławem Kurnikiem, Marią Piotrowicz, Wiesławem Psutą, Zbigniewem Rychlikiem, Stanisławem Szubertem, Ryszardem Trochą, Ryszardem Wędrychowiczem) wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. na 2 lata więzienia, po rozprawie zwolniony do czasu uprawomocnienia się wyroku; w wyniku rewizji obrońców i prokuratora 12 I 1983 SN orzekł zawieszenie kary na 4 lata.

1989-1990 współorganizator i przewodniczący Niezależnego Ruchu Obywatelskiego w Tomaszowie Maz. 1990-1993 radny Miasta Tomaszów Maz. W 1989 w KPN; 1995-1997 w ROP, przewodniczący Koła tamże. Od 1997 w Akcji Katolickiej, 1997-2000 w Ruchu Katolicko-Narodowym, przew tamże. 2000-2004 członek Związku Piłsudczyków. Od 2003 na emeryturze, członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym.

1982 – 19 I 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Piotrkowie Tryb. w ramach SOR krypt. "Powielacz"; nast. 1983–1986 KE krypt. "Felczer"; nast. 1986–1987 SOS krypt. "Kowal"; nast. 1986–1990 KE krypt. "Wąsacz".

 

Mirosława Łątkowska|Adam Borowski

Opcje strony

do góry