Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Awiżeń Mirosław Franciszek

Mirosław Franciszek Awiżeń, ur. 29 I 1952 w Kłodzku. Ukończył Technikum Kolejowe we Wrocławiu (1969).

1969-1970 konserwator w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kłodzku; 1970-1971 instruktor techniczny w PKP Lokomotywownia tamże; 1971-1973 zaopatrzeniowiec w PKS Oddział Wadowice; 1973-1976 starszy instruktor techniczny w Rejonowym Urzędzie Telekomunikacyjnym w Wadowicach; 1976-1980 starszy instruktor techniczny w RUT w Kłodzku. 1978-1980 współzałożyciel i członek Konfederacji Rzeczypospolitej Polskiej Ziemia Kłodzka współpracującej z ROPCiO na Ziemi Kłodzkiej; współorganizator spotkań dyskusyjnych, kolporter wydawnictw niezależnych, m.in. „Opinii”, „Robotnika”.

28-31 VIII 1980 organizator i uczestnik pogotowia strajkowego (wystosowano postulaty do dyr.) w RUT, członek KS tamże, członek MKS w Kłodzkiej Fabryce Urządzeń Technicznych w Kłodzku; we IX 1980 współtwórca Komitetu Założycielskiego „S” przy RUT w Kłodzku, następnie wiceprzewodniczący KZ; od IX 1980 kierownik biura Punktu Konsultacyjnego „S” w Kłodzku, w 1981 sekretarz biura i członek Prezydium MKK „S” Ziemi Kłodzkiej. W VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk.

13 XII 1981 – 1989 współzałożyciel i koordynator podziemnej MKK Kłodzko/KOS „S” Ziemi Kłodzkiej; współzałożyciel, redaktor i drukarz pism podziemnych: „Żółw”, „Jeż”, „Kurier Kłodzki”, „KOS”, „Solidarność Zwycięży”; organizator i koordynator kolportażu w Kłodzku i okolicach pism podziemnych (m.in. „Robotnik”, „Tygodnik Mazowsze”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski”) oraz książek Instytutu Literackiego w Paryżu i NOWej; współzałożyciel biblioteki wydawnictw podziemnych; organizator akcji ulotkowych i plakatowych, malowania na murach, także manifestacji, zbiórek pieniędzy na działalność związkową i organizowanie pomocy dla represjonowanych; współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele Wniebowzięcia NMP w Kłodzku, Tygodni Kultury Chrześcijańskiej tamże oraz oddziału KIK Wałbrzych w Kłodzku. 1981-1983 zatrudniony w Zakładzie Stolarskim U Skrzypca w Kłodzku. 16 XII 1983 aresztowany, 4 I 1984 zwolniony, 5 VII 1984 skazany (z Bogdanem Benderem) wyrokiem Sądu Rejonowego w Kłodzku na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat, darowane na mocy amnestii. 1984-1989 właściciel zakładu snycerskiego w Szczytnej. 1988-1990 członek Zarządu MKK „S” Kłodzko, w 1989 w KO „S” Ziemi Kłodzkiej.

1989-1993 właściciel gospodarstwa ogrodniczego. W 1990 z-ca burmistrza Szczytnej. Od 1993 właściciel Oficyny Wydawniczej Brama, od IX 1993 założyciel, wydawca, redaktor naczelny tygodnika, od 2011 miesięcznika „Brama. Gazeta Gazeta „Gazeta”, podtytuł: „Pismo «Solidarności». Świdnik – Chełm – Lublin – Tomaszów”, zainicjowane i wydawane 31 III 1986 – 7 V 1990 przez Annę Truskolaskę, w oparciu o sieć kontaktów i informacji Biura Informacji TZR Środkowo-Wschodniego; od n-ru 2 (z IV 1986) z podtytułem „Pismo «Solidarności». Świdnik – Chełm – Tomaszów – Zamość”, od n-ru 7 (z 15 IX 1986) „Pismo «Solidarności». Puławy – Świdnik – Tomaszów – Zamość”, od n-ru 19 (z jesieni 1987) „Pismo członków «Solidarności»”, od n-ru 4 (33) z V 1989 jako „Gazeta Poza Cenzurą. Pismo członków «Solidarności»”, od nr 7(36) z XI 1989 jako „Gazeta Poza Wszelką Cenzurą. Pismo członków «Solidarności»”, ostatni nr 6 (43) z 7 V 1990 jako „Gazeta Samorządna. Pismo nie tylko członków «Solidarności»” Prowincjonalna Ziemi Kłodzkiej”.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014).

4 XI 1983 – 21 VII 1984 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Wałbrzychu w ramach SOR; 16 IV – 15 V 1987 – przez p. III RUSW w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach SOS.

 

Agnieszka Klarman

Kłodzko, Region Dolny Śląsk

Opcje strony

do góry