Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Babirecka Barbara

Barbara Babirecka, ur. 27 IV 1928 w Tarnowskich Górach. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (1953), Wydział Matematyczno-Przyrodniczy i Wydział Humanistyczny; Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (1985), historia Kościoła.

Od 1937 aktywna działaczka ZHP; 1939-1945 członkini Harcerskiej Kompanii AK Bartek Bartek „Bartek”, pismo wydawane nieregularnie od 30 VII 1982 do 30 V 1983 we wrocławskim Przedsiębiorstwie Budowy Mostów i Konstrukcji Stalowych Mostostal (podtytuł: „Niezależny serwis informacyjny »Solidarności« Mostostalu”). Ukazało się 21 nr. (maszynopis powielony, obj. kilka s., format A4). w Krakowie, zaangażowana m. in. w udzielanie pomocy francuskim jeńcom wojennym i kolportaż prasy podziemnej. 1953-1958 zatrudniona w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu; 1958-1960 w Muzeum Miejskim w Tarnowskich Górach. W 1960 współpracowniczka infułata ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Michała Lewka w pracach nad publikacją ''Udział księży w Plebiscycie Śląskim''; pod pretekstem współpracy z Kościołem zwolniona z pracy. 1960-1975 prace zlecone dla Wydziału Etnografii UJ; 1975-1995 bez stałej pracy. Pod koniec lat 70. kilkakrotnie wyjeżdżała do Francji, gdzie nawiązała kontakt z paryską Kulturą, której wydawnictwa przywoziła do Polski.

Od jesieni 1980 w „S”; zaangażowana w działalność Podregionu Tarnowskie Góry, aktywna działaczka Komitetu Pomocy Internowanym; kolporterka niezależnych wydawnictw między Tarnowskimi Górami a Krakowem.

W 1983 organizatorka lokali i miejsc na zebrania ukrywającemu się przewodniczącemu RKW Tadeuszowi Jedynakowi. W IV 1985 współorganizatorka zjazdu TKK w Zbrosławicach k. Tarnowskich Gór.

Od 1991 członek Związku Solidarności Polskich Kombatantów. Od 1995 na rencie.

Odznaczona Krzyżem Armii Krajowej (1994), odznaką Weterana Walk o Niepodległość (1996), Krzyżem Semper Fidelis (1996). W 2002 mianowana porucznikiem.

Weronika Rudnicka

Region Śląsko-Dąbrowski, Tarnowskie Góry

Opcje strony

do góry