Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Baca Aleksander

Aleksander Baca, ks., ur. 11 VIII 1934 w Trzydniku Małym k. Kraśnika, zm. 8 XII 2012 w Lublinie. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, w 1957 święcenia kapłańskie; absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Instytut Teologii Pastoralnej (1957), Wydz. Teologii (licencjat 1981).

1957-1963 wikariusz w parafii św. Michała Archanioła i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Werbkowicach, 1963-1967 w parafii św. Jana Chrzciciela w Potoku Górnym, 1967-1972 w parafii św. Mikołaja w Urzędowie, 1972-1995 proboszcz tamże.

Po VIII 1980 celebrans Mszy za Ojczyznę, głosiciel patriotycznych rekolekcji i kazań; członek (przynależność utajniona) Korpusu Oficerów Duszpasterstwa Polskiej Organizacji Wojskowo-Niepodległościowej Pogoń, od 1989 w randze podpułkownika. 1980-1995 diecezjalny referent ds. trzeźwości, organizator m.in. akcji palenia kartek na alkohol.

Od 1982 w parafii w Urzędowie stworzył faktyczny ośrodek duszpasterski dla pracowników Fabryki Łożysk Tocznych oraz mieszkańców Kraśnika Fabrycznego; organizator wizyt i spotkań z zaangażowanymi w działalność niezależną duszpasterzami (m.in. ks. Edward Frankowski ze Stalowej Woli), artystami (m.in. Bernarda Ładysza) i wykładowcami (KUL, UMCS); organizator (we współpracy z jawnym Towarzystwem Ziemi Urzędowskiej) wielu przedsięwzięć patriotycznych, m.in. w 1980 odsłonięcia w kościele tablicy żołnierzy AK, w 1984 poświęcenia odnowionego sztandaru Polskiej Organizacji Wojskowej, w 1988 poświęcenia odnowionych pomników Józefa Piłsudskiego i Orląt Lwowskich; 19 X 1986 organizator wystawienia przy kościele i poświęcenia pierwszego na Lubelszczyźnie pomnika ks. Jerzego Popiełuszki.

Od 1994 kapelan żołnierzy AK-WiN Zgrupowania mjr. Hieronima Dekutowskiego, od 2002 Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. 1995-2004 proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli w Babinie; od 2004 na emeryturze. Kanonik kapituły kolegiaty zamojskiej oraz kapituły archikatedralnej lubelskiej.

Autor 13 książek, m.in. ''Quo vadis Polsko? Kazania patriotyczne'' (2011) i ''Litanie Narodu Polskiego'' (2011).

Odznaczony Krzyżem za Wolność i Niepodległość (1986), Krzyżem Niezłomnych (2003), Krzyżem Walki o Niepodległość (2003), medalem Pro Memoria (2011).

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry