Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bacewicz Jan

Jan Bacewicz, ur. 22 X 1942 w Pogorzelaku k. Suwałk. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kolegium Humanistyczne, Instytut Historii (1982).

1963-1970 nauczyciel w szkołach podstawowych, m.in. w Żytkiejmach, w Skoczy, 1970-1980 dyr. SP w Jacowlanach, pow. Sokółka; następnie dziennikarz: współpracownik „Panoramy Północy”, „Gazety Współczesnej”, VIII 1980 – I 1982 redaktor „Krajobrazów”.

Od IX 1981 w „S”; członek KZ w RSW Prasa-Książka-Ruch w Białymstoku, sporadycznie współpracownik ZR Pojezierze.

Po 13 XII 1981 z Zygmuntem Halickim skierowany na urlop z redakcji „Krajobrazów” (pozostali dziennikarze redagowali „Wiadomości Wojewódzkiego Sztabu Informacji i Propagandy KW PZPR”); w I 1982 po weryfikacji wraz z Z. Halickim zwolniony z pracy, mimo odwołania do Sądu Pracy nie został przywrócony; 1982-1984 zatrudniony w tygodniku „Ład”, zwolniony po usunięciu redaktora Janusza Zabłockiego (w tym samym czasie żonę J. Bacewicza zwolniono z pracy w szkole za prezentowanie poglądów opozycyjnych i popieranie działań męża), zatrudniony dorywczo w zakładzie stolarskim i jako sprzedawca biletów w kabarecie Ostatnia Zmiana. 1986-1988 redaktor nacz. kwartalnika historyczno-krajoznawczego „Jaćwież”. 1986-1989 współpracownik RKW „S” Region Pojezierze, redaktor oświadczeń i komunikatów RKW; redaktor naczelny podziemnego pisma Federacji Młodzieży Walczącej w Suwałkach „Kres”; uczestnik akcji ulotkowych; 11 XI 1988 wygłosił przemówienie podczas zorganizowanych przez RKW obchodów rocznicy niepodległości. W I 1989 rzecznik prasowy MKO w Suwałkach; w IV 1989 rzecznik prasowy TZR Pojezierze. W V 1989 z Moniką Borowską-Kolankiewicz i Jarosławem Słomą otrzymał pełnomocnictwo Lecha Wałęsy do odbudowania struktur „S” w woj. suwalskim; w VI 1989 zrezygnował z członkostwa w „S” na znak protestu przeciwko sporom w woj. oddziale Związku. 1982-1989 inwigilowany, wielokrotnie przesłuchiwany, rewizje w mieszkaniu.

Po 1989 redaktor, redaktor nacz. pism „Jaćwież”, „Tygodnik Północny”, „Tygodnik Suwalski”, „Suwalszczyzna”, „Pojezierze”, „Szelment”; regionalista, znawca i popularyzator gwary suwalskiej, poeta, przewodnik PTTK.

Autor i współautor książek o Suwalszczyźnie, przewodników krajoznawczych, m.in.: ''Sam na sam z Suwalszczyzną'' (Suwałki 1993), ''Suwałki i ziemia suwalska. Schyłek wieku'' (Suwałki 2000), ''Podstawy wiedzy regionalnej – ziemia suwalska'' (Słobódka 2002), ''Ulicami i uliczkami Suwałk'' (Suwałki 2008).

Wyróżniony nagrodą Fundacji Polcul.

 

Marcin Zwolski

Opcje strony

do góry