Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bach Andrzej

Andrzej Bach, ur. 21 III 1956 w Starych Juchach k. Ełku. Ukończył Technikum Chemiczno-Spożywcze w Ełku (1976).

1976-1977 i 1979-1982 dyspozytor w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w Ełku, w 1982 samodzielny referent; 1977-1979 służba wojskowa.

Od X 1980 w „S”; organizator, przewodniczący KZ, od IV 1981 przewodniczący Oddziału Miejskiego w Ełku, delegat na I WZD Regionu Pojezierze, od V 1981 członek ZR.

17 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Suwałkach, 17 III 1982 zwolniony. Po wyjściu organizator kilkunastoosobowej grupy działaczy podziemnej „S” w Ełku, która prowadziła regularne spotkania i kolportaż wydawnictw niezależnych.

Od 9 X 1982 na emigracji w RFN.

 

Marcin Zwolski

Region Pojezierze, Ełk

Opcje strony

do góry