Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bal Walenty

Walenty Bal, ks., ur. 17 I 1920 w Jasionce k. Rzeszowa, zm. 10 I 2002 w Rzeszowie. Ukończył II Państwowe Gimnazjum i Liceum w Przemyślu (1939), absolwent Przemyskiego Seminarium Duchownego (w czasie wojny funkcjonującego w Brzozowie-Zdroju), 1944 święcenia kapłańskie.

1945–1948 wikariusz w parafii św. Piotra i Pawła w Borku Starym, 1948–1954 w parafii św. Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie, 1951–1953 katecheta w I LO i Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, rektor kościoła gimnazjalnego, 1954–1957 w zastępstwie ks. Jana Stączka administrator parafii farnej, od 1958 ponownie rektor kościoła gimnazjalnego i katecheta w I LO (po usunięciu religii ze szkół zajęcia w pomieszczeniach kościelnych). 1966 organizator Duszpasterstwa Akademickiego w Rzeszowie. Karany administracyjnie, m.in. za organizowanie zbiórek pieniężnych na rzecz KUL i procesji bez zezwolenia, organizator zamkniętych rekolekcji dla młodzieży. 1970–1998 proboszcz parafii św. Krzyża przy kościele gimnazjalnym. 1973–1974 wybudował bez zgody władz przykościelną kaplicę bł. Maksymiliana Kolbego. VI 1979 na potrzeby kultu zajął nielegalnie kaplice św. Filipa Nereusza i św. Jana Nepomucena, należące do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, X 1979 skazany przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu. Na pocz. l. 80. organizator apteki z lekami z darów. W czasie stanu wojennego przechowywał sztandar KZ „S” „Elektromontaż-Rzeszów”. 1983–1998 dziekan dekanatu Rzeszów I. 1986–1998 wspierał działalność Duszpasterstwa Nauczycieli. Kapelan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Cechu Rzemieślników. Od 1998 na emeryturze.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

1955–1956 rozpracowywany przez Wydz. VI WUds.BP w Rzeszowie w ramach sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej; 1958–1964 przez Referat ds. Bezpieczeństwa KM MO w Rzeszowie; 1963–1984 kontrolowany w ramach TEOK przez KM MO w Rzeszowie/Wydz. IV KW MO/WUSW tamże.

 

Małgorzata Gliwa

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry