Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Balazs Artur Krzysztof

Artur Krzysztof Balazs, ur. 3 I 1952 w Ełku. Absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie, Wydział Zootechniki (1980).

1974-1976 kierownik służby rolnej w Urzędzie Gminy Wolin, od 1977 właściciel gospodarstwa rolnego w Łuskowie k. Wolina. 1978-1981 w PZPR.

Od IX 1980 współzałożyciel (z Piotrem Baumgartem) związku zawodowego rolników w woj. szczecińskim; 14 XII 1980 uczestnik i członek Prezydium I Ogólnopolskiego Zjazdu NSZZ Rolników Solidarność Wiejska na Politechnice Warszawskiej; od 29 XII 1980 uczestnik strajku okupacyjnego rolników w Urzędzie Miasta i Gminy w Ustrzykach Dolnych, m.in. o rejestrację Solidarności Wiejskiej, członek Prezydium KS, 20 II 1981 sygnatariusz porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. 8-9 III 1981 uczestnik Zjazdu Zjednoczeniowego związków zawodowych rolników w Poznaniu, na którym powołano Ogólnopolski Komitet Założycielski NSZZ Rolników Indywidualnych „S”. 16 III – 17 IV 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w Bydgoszczy, m.in. o rejestrację „S” RI; 5 XI – XII 1981 uczestnik strajku w Siedlcach, przewodniczący komisji negocjacyjnej z rządem.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Goleniowie, od I 1982 w Wierzchowie, w VII 1982 zwolniony na przerwę na przeprowadzenie żniw; we IX 1982 aresztowany na 30 dni pod zarzutem wydawania podziemnego pisma „Solidarność Wiejska” przetrzymywany w AŚ KW MO w Szczecinie, nast. w X 1982 w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, zwolniony 9 XII 1982. Ofiarodawca wyniesionego ze Strzebielinka krzyża wykonanego z poręczy pryczy więziennej dla Kolegiaty św. Michała w Wolinie. W 1986 członek Prezydium Tymczasowej Krajowej Rady Rolników „S”, odpowiedzialny za kontakty z podziemiem „S” pracowniczej. W X 1987 uczestnik pielgrzymki do Rzymu, delegat „S” RI na Europejski Kongres Farmerów w Rzymie. VIII/IX 1988 uczestnik strajku w Porcie Szczecińskim, członek Prezydium MKS, współorganizator pomocy żywnościowej dla strajkujących, oskarżony przez Prokuraturę Rejonową w Szczecinie o organizowanie strajku. Od 18 XII 1988 członek KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie; w 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu w zespole ds. pluralizmu związkowego i ustawodawstwa o związkach zawodowych rolników indywidualnych. Od III 1989 członek szczecińskiego Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego.

1989-1993 poseł RP z list KO „S” i Porozumienie Ludowe, m.in. w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. 1995-1997 senator RP z listy Komitetu Wyborczego Konwencja Szczecińska w wyborach uzupełniających po złożeniu mandatu przez Bodo Jana Englinga. 1997-2005 poseł RP z list AWS, nast. PO, w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 1991 współorganizator (z Józefem Śliszem) PSL-Porozumienie Ludowe, od 1992 Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego, do 1997 prezes, od 1997 współorganizator (z Aleksandrem Hallem) Stronnictwa Ludowo-Konserwatywnego, 2002-2003 prezes (do samorozwiązania się partii), w 2007 reaktywował SKL, do 2009 prezes. 1989-1990 minister bez teki w rządzie Tadeusza Mazowieckiego ds. socjalnych i cywilizacyjnych na wsi, 1991-1992 minister ds. kontaktów politycznych w rządzie Jana Olszewskiego, 1999-2001 minister rolnictwa w rządzie Jerzego Buzka, 1991-1998 prezes Kapituły w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (na prawach fundacji).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

1981-1989 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Szczecinie w ramach KE/SOR krypt. Hodowca; 1986-1989 przez Wydz. V Dep. VI MSW w ramach SOR krypt. Hodowca.

 

Sylwia Wójcikowa

Opcje strony

do góry