Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Balicki Marek

Marek Balicki, ur. 29 IX 1953 w Słupsku. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, Wydz. Lekarski (1978).

Od 1978 zatrudniony w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w ZOZ w Lęborku, w XI 1980 uczestnik strajku okupacyjnego pracowników służby zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, członek KS, uczestnik negocjacji z Komisją Rządową; od I 1981 przewodniczący KZ, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańsk, członek ZR, delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, zwolniony 29 XII 1981. 1982-1983 działacz podziemnej Terenowej Komisji Koordynacyjnej „S” w Lęborku, kolporter pism podziemnych, m.in. „Robotnika Lęborskiego”; 21 IV 1983 aresztowany, zwolniony 26 VII 1983 na mocy amnestii.

1990-1992, 1997-1999 ordynator, następnie kierownik szpitala w Ząbkach, w 1999 dyr. Szpitala Bielańskiego w Warszawie. 1989-1997 w ROAD, UD, UW; 1990 radny Miasta Ząbki z listy KO, 1991-1997 poseł RP z list UD, 1992-1993 wiceminister zdrowia w rządzie Hanny Suchockiej, 1998-2001 doradca prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, 2001-2005 senator RP z listy SLD-UP (bezpartyjny), I 2003 – 2005 minister zdrowia w rządach Leszka Millera i Marka Belki. Od 2004 współzałożyciel i członek SdPl. 2006-2007 radny, wiceprzewodniczący sejmiku mazowieckiego, 2007-2011 poseł RP z listy LiD. Obecnie dyr. Szpitala Wolskiego w Warszawie. Prezes Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

10 II 1983 – 9 XII 1984 rozpracowywany przez KM MO/RUSW w Lęborku w ramach SOS/KE krypt. SBB/Agitator, nr rejestracyjny 7163.

Arkadiusz Kazański

Region Słupsk, Lębork

Opcje strony

do góry