Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bałenkowski Janusz

Janusz Bałenkowski, ur. 31 V 1947 we Wrocławiu. Ukończył ZSZ nr 2 przy ul. Poznańskiej tamże (1964).

W l. 70. przew. Oddziałowej Rady Robotniczej, członek prezydium tejże.

1964–1983 frezer, wytaczarz, szlifierz, ślusarz w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Hydral/Kombinatu Typowych Elementów Hydrauliki Siłowej WSK PZL-Hydral/Delta-Hydral/PZL-Hydral tamże.

17 XII 1970 współorganizator wiecu, przywódca strajku w zakładzie popierającego protesty robotników Wybrzeża, nast. zatrzymany i przesłuchany. VI 1976 powołany na ćwiczenia do wojska na 38 dni.

26 VIII 1980 współorganizator strajku w zakładzie pracy, do 1 IX przew. Rady Delegatów Wydziałowych, od 29 VIII zakładowy łącznik (ze Stanisławem Wołoszynem) z MKS we Wrocławiu. Od IX 1980 w „S”, od 1 IX przew. Komitetu Założycielskiego, nast. KZ. 1980–1981 współorganizator, uczestnik Konferencji Delegatów NSZZ „S” Zakładów i Instytutów Lotniczych w Polsce (m.in. 28 X 1980 w Warszawie). VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, od VI 1981 członek Prezydium ZR, członek Krajowej Komisji Wyborczej, IX/X 1981 delegat na I KZD.

15 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu i Grodkowie, 2 VII 1982 zwolniony. VII–X 1982 współpracownik RKS Dolny Śląsk, 7 X 1982 ponownie internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Grodkowie, 19 XI 1982 zwolniony. 1982–1983 wielokrotnie zatrzymywany. Od 31 III 1983 na emigracji w USA.

Od 2000 na emeryturze.

 

Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry