Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Baliński Jerzy

Jerzy Baliński, ur. 15 VII 1941 w Łodzi, zm. 22 VII 2016 tamże. Ukończył Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego nr 65 w Łodzi (1955).

1958–1961 szlifierz-polerownik w Łódzkich Zakładach Aparatury Medycznej Famed 1, 1962–1964 zasadnicza służba wojskowa, 1964–1982 szlifierz-polerownik w Zakładach Produkcji i Usług Technicznych Związku Spółdzielni Spożywców Społem w Łodzi.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 wiceprzew. KZ, organizator kolportażu niezależnych publikacji w zakładzie, m.in. pism „Solidarność Ziemi Łódzkiej”, „Komunikat”, „Solidarność z Gdańskiem”, „AS” i książek. Od VI 1981 współpracownik, od VIII 1981 uczestnik, nast. członek KPN, kierownik okręgu Łódź-Polesie, od 14 VII 1981 współpracownik KOWzP w Łodzi; kolporter niezależnych pism KOWzP („Obrona”) i KPN („Wolna Polska”, „Gazeta Polska”), uczestnik akcji plakatowych.

1982 członek grupy wydającej podziemne pisma „Przedwiośnie” i „Zawsze Solidarni”; drukarz i kolporter obu pism. 1982 kolporter ulotek, plakatów, znaczków poczt podziemnych, książek i pism podziemnych, m.in. „Akcja Konspiracyjna”, „Solidarność Łódzka”, „Solidarność Walcząca”, „Tygodnik Mazowsze”. 6 VIII 1982 zatrzymany, 7 VIII aresztowany, osadzony w AŚ w Łodzi, 28 III 1983 skazany przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu. 8 XI 1982 zwolniony z pracy. 23 VIII 1983 ponownie zatrzymany, 30 VIII aresztowany w punkcie kolportażu wydawnictw podziemnych w mieszkaniu Aleksandra Staniaka w Łodzi, osadzony w AŚ tamże, 16 II 1984 skazany przez Sąd Rejonowy w Łodzi na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu. 1984–1989 kolporter podziemnych wydawnictw. 1983–1984 bez zatrudnienia, korzystał z pomocy Ośrodka Pomocy Uwięzionym i ich Rodzinom przy kościele NSJ (oo. jezuici) w Łodzi. 1984–1985 zatrudniony w prywatnym zakładzie Elektromechanika Lech Wilczyński tamże, 1985–1989 w prywatnym zakładzie galwanizacyjnym tamże. W 1988 dwukrotnie zatrzymany w Warszawie (31 VII za udział w manifestacji po mszy w intencji uczestników powstania warszawskiego i 11 XI za udział w obchodach Święta Niepodległości).

1989–2002 pracownik Bud-Art w Łodzi. Od 2002 na emeryturze. Od 2008 członek-założyciel Związku Weteranów Trzeciej Konspiracji 1956–1989.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

1981–1990 rozpracowywany przez Wydz. III/WOKPP KW MO/WUSW w Łodzi w ramach SOR krypt. Ekipa; 13 I 1982–18 V 1983 przez Wydz. V KW MO w ramach SOR krypt. Drukarz; 1983–1988 przez Wydz. V WUSW w ramach SOR krypt. Wy­da­wcy.

Włodzimierz Domagalski

Lodz, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry