Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15002,Baranowska-Teresa.html
02.03.2024, 07:03

Baranowska Teresa

Teresa Baranowska, ur. 13 VIII 1946 w Bydgoszczy. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, kierunek filologia polska (1970).

1969-1983 nauczycielka jęz. polskiego w Zespole Szkół Handlowych w Katowicach.

Od IX 1980 w „S”, organizatorka Komitetu Założycielskiego, od XI członek Komisji Oświaty przy MKZ Katowice, następnie Prezydium MKZ; w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, członek ZR, następnie Prezydium ZR; IX/X 1981 delegat na I KZD. 1980-1984 w KPN, organizatorka struktur partii, II-VI 1981 szef Okręgu Śląskiego, następnie do VII 1981 z-ca szefa, od 23 VII 1981 z-ca szefa Obszaru V, 1981 członek Centralnego Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN. II-VII 1981 członek władz krajowych KOWzP, III-VII 1981 przewodnicząca władz regionalnych. III-XII 1981 współredaktor niezależnego pisma „Wolność”.

12/13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Katowicach, następnie w Darłówku i Gołdapi, zwolniona w VII 1982. 1982-1983 nieformalna liderka KPN w Obszarze V. Od 1982 kolporterka wydawnictw podziemnych, organizatorka pomocy dla represjonowanych i ich rodzin, współorganizatorka Mszy za Ojczyznę w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. W 1983 zwolniona z pracy. 1984-1985 hodowała owce w gm. Cisna w Bieszczadach, wielokrotnie zatrzymywana na 24 godz. w areszcie RUSW w Lesku. 1985-1989 w PPN. W 1987 organizatorka Ruchu Młodzieży Solidarnej, współredaktor podziemnego pisma „Bajtel”. Do 1988 bez zatrudnienia, w 1988 ekspedientka.

1989-1991 ponownie zatrudniona w ZSH w Katowicach, od 1991 dyr. LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach, od 2006 na emeryturze. 2000-2006 w UW/Partii Demokratycznej demokraci.pl.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

1981-1989 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO/WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Orędowniczka.

Wojciech Niedźwiedź

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony