Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Baranowski Waldemar

Waldemar Baranowski, ur. 13 VIII 1937 w Radomiu, zm. 26 XI 1997 tamże. Ukończył Technikum Mechaniczne dla Pracujących przy Zakładach Metalowych Łucznik w Radomiu (1980).

1956–1957 frezer w ZM im. gen. Waltera, 1957–1959 zasadnicza służba wojskowa, 1960–1965 strażak w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Białogardzie, 1965–1966 frezer w Zakładach Przemysłu Elektronicznego Kazel w Koszalinie, 1967–1984 ślusarz narzędziowy w ZM im. gen. Waltera/ZM Predom-Łucznik im. gen. Waltera/ZM Łucznik SA w Radomiu.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, od I 1981 członek KZ, przew. komisji ds. socjalnych, V–VI 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Radomska.

13 V 1982 internowany i osadzony w Ośr. Odosobnienia w Kielcach, od VII 1982 w Łupkowie, od VIII w Rzeszowie i od IX ponownie w Łupkowie, 10 XI 1982 zwolniony. XI 1982–XI 1983 współpracownik podziemnego pisma TKZ ZM w Radomiu „Solidarni” (zbieranie materiałów, kolportaż), 1983–III 1984 inicjator, redaktor, drukarz, kolporter podziemnego pisma TKM „S” „Wolny Robotnik”. 10 III 1984 aresztowany za rozpowszechnianie podziemnych wydawnictw, osadzony w AŚ w Radomiu i Kielcach-Piaskach, 10 VI 1984 zwolniony z pracy, 24 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. 1984–1986 ślusarz w prywatnym Zakładzie Mechaniki Pojazdowej w Radomiu. 20 IX 1985 aresztowany podczas spotkania drukarzy podziemnych w Kozienicach (drukowanie i rozpowszechnianie ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do Sejmu PRL), osadzony w AŚ w Radomiu, 12 VI 1986 zwolniony. 12 IX 1986 na mocy amnestii umorzenie postępowania przez Sąd Rejonowy w Radomiu. V 1987 ukarany karą grzywny przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia za gromadzenie i przechowywanie podziemnych wydawnictw. 1986–1989 brygadzista w Radomskim Przedsiębiorstwie Inżynieryjnym w Radomiu.

Od V 1989 ponownie pracownik ZM Łucznik. 1989–1994 wiceprzew. KZ. Delegat na WZD Regionu Ziemia Radomska, 1989–1992 wiceprzew. ZR, 1992–1996 prezes powołanej przez KZ spółki Ragos, 1990–1992 delegat na KZD. Od 1996 na emeryturze.

25 III 1982–12 III 1985 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW Radom w ramach KE krypt. Zastępca/SOR krypt. Składacz; 8 XI 1984–23 XII 1987 w ramach SOS/SOR krypt. Dublet; 16 XI 1984–2 X 1989 w ramach SOR krypt. Berło.

Bogusław Bek

Region Ziemia Radomska, Radom

Opcje strony

do góry