Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Baranowski Waldemar

Waldemar Baranowski, ur. 13 VIII 1937 w Radomiu, zm. 26 XI 1997 tamże. Ukończył Technikum Mechaniczne dla Pracujących przy Zakładach Metalowych Łucznik w Radomiu (1980).

1956-1957 i 1967-1984 ślusarz narzędziowy w ZM Łucznik.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, od 1981 członek KZ w swoim zakładzie pracy, przewodniczący komisji ds. socjalnych.

W III 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Łupkowie i Załężu k. Rzeszowa; w VIII 1982 zwolniony. Drukarz i kolporter podziemnej prasy i wydawnictw. W III 1984 aresztowany, osadzony w AŚ w Radomiu i Kielcach-Piaskach; w VII 1984 uwolniony na mocy amnestii. Zwolniony z pracy. Redaktor i drukarz regionalnego niezależnego pisma „Robotnik”. Od V 1989 ponownie pracownik ZM Łucznik,

1989-1994 wiceprzewodniczący KZ. Delegat na WZD Regionu Ziemia Radomska, 1989-1992 wiceprzewodniczący ZR, 1990-1992 delegat na KZD. Od 1996 na emeryturze.

Od 16 III 1984 rozpracowywany w ramach SOR krypt. Składacz; od 12 III 1985 w ramach SOR krypt. Dublet; 22 XII 1987 – 2 X 1989 w ramach SOR krypt. Berło.

 

Region Ziemia Radomska, Radom

Opcje strony

do góry