Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Baranowski Zbigniew Stanisław

Zbigniew Stanisław Baranowski, ur. 20 IV 1946 w Olsztynie, zm. 29 V 2015 tamże. Ukończył Pomaturalne Technikum Elektroniczne w Olsztynie.

Pracownik Zakładów Maszyn i Urządzeń Technologicznych Unitra-Unima tamże.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, nast. KZ.

Po 13 XII 1981 kolporter ulotek, prasy i wydawnictw podziemnych, m.in. „Rezonansu”. Od 1984 monter w Państwowym Przedsiębiorstwie Chłodni Składowej w Olsztynie. 1982–1983 współpracownik TZR Regionu Warmińsko-Mazurskiego. 28 VIII 1983 zatrzymany, rewizja w mieszkaniu, 30 VIII 1983 aresztowany, osadzony w areszcie WUSW w Olsztynie, nast. w AŚ tamże. 9 II 1984 skazany na rok pozbawienia wolności, osadzony w ZK w Braniewie, 25 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. 1985–1989 kolporter podziemnych wydawnictw.

1989 działacz KO. Od 2011 na emeryturze.

29 VIII 1983–21 XII 1989 rozpracowywany przez Wydz. V/VI WUSW w Olsztynie w ramach KE krypt. Elektronik.

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry