Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bardon Bogusław

Bogusław Bardon, ur. 14 V 1948 w Wierzbicy, woj. opolskie. Wykształcenie średnie, technik materiałów wiążących.

W 1968 uczestnik akcji ulotkowych i pomocy dla represjonowanych.

26 VIII 1980 zatrzymany przez MO we Wrocławiu za manifestowanie poparcia dla akcji strajkowej; VIII/IX 1980 założyciel Komitetu Organizacyjnego Niezależnych Związków Zawodowych w Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Opolu; od IX 1980 w „S”, 17 IX 1980 uczestnik spotkania w Gdańsku-Wrzeszczu, na którym zapadła decyzja o powołaniu ogólnopolskiego związku zawodowego „S”; 19 IX – 23 XII 1980 przewodniczący MKZ w Opolu. Od 11 XI 1980 (formalnie) organizator opolskich struktur KPN. Członek KOWzP przy KK „S”, inicjator opolskiego Komitetu Organizacyjnego Praworządności Społecznej, przewodniczący. W 1981 współredaktor dwóch numerów biuletynu „Praworządność” wydanych pod patronatem KOPS. Członek Opolskiego KOWzP (powołanego pod koniec VII 1981 przy ZR Śląsk Opolski). W 1981 współorganizator m.in.: 25 V 1981 marszu w obronie więźniów politycznych, opolskiej wystawy „Gniew Robotniczy”, w IV 1981 obchodów rocznicy katyńskiej, 3 V i 11 XI.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Opolu, następnie w Nysie i w szpitalu więziennym we Wrocławiu, zwolniony 7 VIII 1982.

Utrzymywał kontakty z Lechem Wałęsą i Janem Rulewskim, od których otrzymywał podziemne wydawnictwa. 27 IX 1988 organizator spotkania grupy działaczy z terenu woj. opolskiego popierających ideę rozmów przy Okrągłym Stole i żądających reaktywowania „S”.

3 II 1989 organizator spotkania założycielskiego KO Śląska Opolskiego (inicjatywa ta nie miała poparcia władz „S”). Założyciel Stowarzyszenia Pamięci Narodowej i Osób Represjonowanych w PRL z siedzibą w Opolu.

Autor książek i opracowań: ''Oto jest wolności śpiew: śpiewnik internowanych'' (Opole 2003), ''Nauczyciel Opolan Biskup Antoni Adamiuk'' (Opole 2000), ''Ocenzurowane lata'' (1987).

Odznaczony przez Prezydenta RP na Uchodźstwie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (Londyn, 1990).

Rozpracowywany SB w ramach SOS krypt. Prawy.

 

Zbigniew Bereszyński

Region Śląsk Opolski, Opole

Opcje strony

do góry