Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bardon Bogusław

Bogusław Bardon , ur. 14 V 1948 w Wałdzie-Wierzbicy Górnej k. Kluczborka. Ukończył Technikum Przemysłu Budowlanego Materiałów Wiążących w Opolu (1968).

1968–1970 pracownik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu, 1970–2000 palacz, st. referent, kierownik gospodarczy, dyr. techn. (od 1990) w Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego tamże.

26 VIII 1980 zatrzymany przez MO we Wrocławiu za manifestowanie poparcia dla akcji strajkowej. IX 1980 członek-założyciel Komitetu Organizacyjnego Niezależnych Związków Zawodowych w zakładzie. Od IX 1980 w „S”, przew. Komitetu Założycielskiego, przew. KZ. 17 IX–XII 1980 współzałożyciel, nast. członek KKP. 19 IX–23 XII 1980 współzałożyciel, przew. MKZ w Opolu. Od 11 XI 1980 (formalnie) członek KPN, 1981 założyciel i wiceprzew. Oddziału KPN w Opolu. 10 XII 1980 sygnatariusz-członek KOWzP przy KKP, od XII 1980 współzałożyciel, przew. Komitetu Organizacyjnego Praworządności Społecznej w Opolu (lokalny odpowiednik KOWzP). 1981 redaktor dwóch nr. niezależnego biuletynu „Praworządność”. Od VII 1981 członek Opolskiego KOWzP. 1981 współorganizator m.in. marszu w obronie więźniów politycznych (25 V), opolskiej wystawy „Gniew Robotniczy”, obchodów rocznicy katyńskiej (IV), manifestacji 3 V i 11 XI.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Opolu i Nysie (w tym pobyt w szpitalu w ZK we Wrocławiu), 7 VIII 1982 zwolniony. 27 IX 1988 organizator spotkania grupy działaczy (m.in. Jakub Forystek, Jan Głowiński, Henryk Nowaczek, Zbigniew Ogrodnik, Józef Skrzyniarz, Krzysztof Wójcik) z terenu woj. opolskiego popierających ideę rozmów przy Okrągłym Stole i działania na rzecz reaktywowania „S”.

3 II 1989 organizator z J. Forystkiem spotkania założycielskiego KO Śląska Opolskiego (obecnych ok. 25 działaczy „S” z l. 1980–1981 z Brzegu, Opola, Prudnika, Głubczyc, Kluczborka i Nysy). Komitet, nieuznawany przez miejscową „S”, nie podjął dalszej działalności.

1999–2009 współzałożyciel, prezes Stowarzyszenia Pamięci Narodowej i Osób Represjonowanych w PRL w Opolu. 2000–2001 doradca wojewody opolskiego Adama Pęzioła. 2001–2003 bez zatrudnienia; 2003–2005 członek Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Opolu, nast. 2005–2008 pracownik tamże. Od 2004 w Stowarzyszeniu Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym przy ZR Dolny Śląsk. 2008–2013 na świadczeniu przedemerytalnym, od 2013 na emeryturze. Od 2018 przew. Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych przy wojewodzie opolskim.

Autor, redaktor, współredaktor książek i opracowań, m.in.: Ocenzurowane lata (1990), Nauczyciel Opolan, Biskup Antoni Adamiuk (2000), Oto jest wolności śpiew: śpiewnik internowanych (2003), W obronie Jerzego i Ryszarda Kowalczyków z Opola (2011).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego (1990), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Od 1981 rozpracowywany przez Wydz. III/V KW MO/WUSW w Opolu w ramach SOS krypt. Prawy; przez Wydz. III/Wydz. V KW MO/WUSW w Opolu w ramach SOR krypt. Krety; 20 XI 1986–12 XII 1989 przez Wydz. III/Wydz. II WUSW w Opolu w ramach KE krypt. Zgodny.

Zbigniew Bereszyński|Łukasz Sołtysik

Opole, Region Śląsk Opolski

Opcje strony

do góry