Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bartczak Jan

Jan Bartczak, ur. 9 I 1947 w Koźminku k. Kalisza. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Teologii (1974).

1974-1978 zakonnik Zgromadzenia Księży Marianów w Górze Kalwarii i Grudziądzu. 1979 – IV 1980 pracownik Państwowego Komitetu Pomocy Społecznej w Lublinie. IV 1980 – 1982 dyspozytor MPK w Lublinie.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący TKZ; 7-8 IX 1980 delegowany do Gdańska; od IX 1980 członek MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego; wykładowca Wszechnicy Związkowej; od II 1981 przewodniczący MKZ, od V 1981 przewodniczący ZR Środkowo-Wschodniego; delegat na I KZD, przewodniczący zespołu zjazdowego ds. ruchów społecznych; członek KK. 27 XI 1981 członek Rady Społeczno-Gospodarczej, powołanej na mocy porozumienia z wojewodą lubelskim.

14 XII 1981 w czasie powrotu z obrad KK internowany w Ośr. Odosobnienia w Potulicach i Strzebielinku; 9 XII 1982 zwolniony. W 1983 zaangażowany w tworzenie Duszpasterstwa Trzeźwości w Lublinie i Świdniku.

Od IX 1983 na emigracji w Niemczech. 1983-1984 świadek w czasie rozpatrywania przez MOP w Genewie skargi o łamanie praw związkowych w PRL. Wykonuje zawód pielęgniarza.

Do 13 VI 1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Lublinie w ramach SOR.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry