Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bartczak Tadeusz

Tadeusz Bartczak, ur. 28 IX 1946 w Warszawie. Absolwent wieczorowego LO nr 1 (1973) i Wieczorowego Średniego Studium Zawodowego Administracyjno-Prawnego (1977) w Warszawie.

1962-1963 nauka i praktyka w Pracowni Reklam Artystycznych K. Wiśniewskiego w Warszawie, 1963-1964 zatrudniony w Specjalistycznej Spółdzielni Pracy Organizacja, 1965-1969 w prywatnym warsztacie (1965-1968 zasadnicza służba wojskowa m.in. Szkoła Oficerska WOP w Kętrzynie); 16 VII 1969 – 17 VI 1981 milicjant, następnie kierowca w Batalionie Pogotowia i Patroli Zmotoryzowanych Komendy Stołecznej MO w Warszawie, sierżant.

24 V 1981 współinicjator (z Ireneuszem Sierańskim) powołania w Batalionie Patrolowym Komendy Stołecznej MO w Warszawie grupy inicjatywnej o nazwie Tymczasowy Założycielski Związek Zawodowy, od 26 V 1981 członek Prezydium Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Funkcjonariuszy MO (o zasięgu krajowym), 1 VI 1981 uczestnik I Krajowego Zjazdu Delegatów Jednostek MO w Warszawie, podczas którego powołano Ogólnopolski KZ ZZ FMO i podjęto decyzję o rejestracji Związku w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, członek Prezydium OKZ ZZ FMO z siedzibą przy Batalionie Patrolowym. 9 VI 1981 udział w II zjeździe delegatów jednostek MO. 17 VI 1981 zwolniony z pracy w KS MO w Warszawie. Po zwolnieniu z pracy udostępnia własne mieszkanie na spotkania OKZ ZZF MO. 18 IX 1981 uczestnik akcji ulotkowej na terenie Warszawy w związku ze zwolnieniem 96 funkcjonariuszy MO członków ZZ FMO i rejestracją związku. 25 IX 1981 uczestnik posiedzenia Sądu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie rejestracji ZZ FMO, udział w kilkugodzinnym strajku okupacyjnym proklamowanym przez Protestacyjny Komitet Obywatelski (w Protestacyjny KO przekształcił się OKZ ZZ FMO) w Hali Gwardii po zawieszeniu przez SW rozpatrzenia wniosku o rejestrację Związku. 26 IX – 7 X 1981 członek delegacji OKZ ZZ FMO biorącej udział w obradach II tury I KZD, uczestnik uroczystości składania kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni. VI-XII 1981 działalność związkowa, współpraca z NSZZ „S” Region Mazowsze; kolporter i drukarz plakatów, wykonawca napisów i szablonów, uczestnik spotkań ze studentami Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, SGPIS i innych uczelni.

19 XII 1981 rewizja w domu, zatrzymany i internowany, osadzony w AŚ w Warszawie-Białołęce, 26 XII 1981 przeniesiony do Ośr. Odosobnienia Warszawa-Białołęka. Ze względu na zły stan zdrowia (uszkodzony kręgosłup i barki) od VIII 1982 do końca internowania przebywał w szpitalu przy ul. Barskiej w Warszawie, zwolniony 23 XI 1982. Od 1 VIII 1982 na rencie. 1983-1984 zatrudniony w Pracowni Reklam i Szyldów w Warszawie, 1984-1986 właściciel Agencji Reklam i Szyldów przy Albie w Warszawie. Włączył się w działalność struktur podziemnych „S” Regionu Mazowsze. V 1983 – V 1984 członek grupy byłych funkcjonariuszy MO współpracujących z pismem „Godność”, autor artykułów o tematyce solidarnościowej, ujawniał przestępczą działalność funkcjonariuszy MO; kolporter gazet, pocztówek, plakatów. Do połowy 1986 współpraca z podziemną oficyną wydawniczą NOWa w zakresie druku i kolportażu jej wydawnictw, wielokrotnie zatrzymywany przez SB, przesłuchiwany. 31 V 1986 dotkliwie pobity, doznał złamania podstawy czaszki i utracił oko. Po wyjściu ze szpitala (13 VI 1986) podjął decyzję o wyjeździe z kraju.

Od IX 1986 z rodziną na emigracji w Szwecji. 1987-1999 prace dorywcze w firmie lakierniczej w Mölndal, od 1999 na rencie.

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry