Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bartczak Włodzimierz

Włodzimierz Bartczak, ur. 12 IX 1953 w Łodzi. Ukończył Mechaniczną Szkołę Zawodową w Łodzi (1970), Podoficerską Szkołę Zawodową im. Rodziny Nalazków w Elblągu (1972).

1972-1973 pracownik Fabryki Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej Elta w Łodzi, 1973-1974 Przedsiębiorstwa Transportowego Handlu Wewnętrznego Społem, 1974-1978 Fabryki Igieł i Maszyn Dziewiarskich Famid, 1978-2006 MPK w Łodzi.

26-31 VIII 1980 uczestnik strajku w MPK; od IX 1980 w „S”.

18 XII 1981 zatrzymany podczas malowania na murach haseł i kotwic „S”, ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. 1982-1985 działacz MKK „S” w Łodzi, m.in. drukarz i kolporter podziemnego pisma „Gotowość «S»” i ulotek; 1982-1989 hurtowy kolporter wydawnictw podziemnych w Łodzi, m.in. w MPK (odbiór m.in. od Zygmunta Ciechańskiego). 1984-1989 członek TKZ w MPK. 1984-1985 współorganizator działalności samokształceniowej, udostępniał mieszkanie na wykłady dla pracowników MPK; od 1986 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafiach Najświętszego Imienia Jezus (oo. jezuitów) oraz św. Teresy i św. Jana Bosko (oo. salezjanów). W 1987 współzałożyciel wydawnictwa podziemnego Pantograf, organizator lokali konspiracyjnych i materiałów poligraficznych, kolporter pisma „Między Przystankami”.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001) i medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2002).

1985-1987 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Łodzi w ramach SOS krypt. Paczka; 1986-1988 w ramach SOR krypt. Kurs.

Adam Kożuchowski

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry