Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bartkiewicz Zofia Danuta

Zofia Danuta Bartkiewicz, ur. 21 I 1932 w Słonimiu na Kresach, zm. 11 II 2002 w Świdniku. W l. 60. ukończyła LO dla Pracujących tamże.

1952-1954 nauczycielka w SP w Świdniku, 1954-1981 zatrudniona w WSK PZL Świdnik, 1955-1962 radna Powiatowej Rady Narodowej w Lublinie, 1955-1980 Miejskiej Rady Narodowej w Świdniku. Do 1981 członek PZPR.

8-11 VII 1980 uczestniczka strajku w WSK PZL Świdnik, członek Prezydium KS, uczestniczka negocjacji z władzami i sygnatariusz porozumienia podpisanego 11 VII; od IX 1980 w „S”, przewodnicząca Prezydium Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodnicząca KZ ds. interwencji; IV-V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego.

13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Olszynce Grochowskiej, zwolniona 23 XII 1981; zrezygnowała z członkostwa w PZPR. Od 1982 na wcześniejszej emeryturze. Do 1988 kolporterka wydawnictw podziemnych na terenie Świdnika. Od 5 X 1986 członek jawnej Tymczasowej Rady „S” Regionu Środkowo-Wschodniego.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1975), Medalem 30-lecia PRL (1974), Medalem Jubileuszowym 25-lecia Miasta Świdnika (1979) oraz pośmiertnie Krzyżem Świdnickiego Lipca (2005).

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Świdnik

Opcje strony

do góry