Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bartkiewicz Zofia

Zofia Bartkiewicz, ur. 20 I 1932 w Słonimiu (obecnie Białoruś), zm. 11 II 2002 w Świdniku. Ukończyła LO dla Pracujących tamże (1970).

1949–1957 w ZMP, 1953–1981 w PZPR.

1952–1954 nauczycielka (przewodnik Organizacji Harcerskiej) w SP w Świdniku, 1954 – 31 XII 1981 kierownik świetlicy dziecięcej, robotnik konserwacji, robotnik magazynu, kopista, technik zmianowy, referent techn., technolog w WSK PZL Świdnik tamże; 1955–1962 radna PRN tamże, 1955–1980 radna MRN tamże.

8–11 VII 1980 uczestniczka strajku w zakładzie, członek prezydium Komitetu Postojowego (komitet strajkowy), uczestniczka negocjacji z władzami i sygnatariusz porozumienia podpisanego 11 VII.

Od IX 1980 w „S”; od 9 IX 1980 przew. prezydium Zakładowego Komitetu Założycielskiego, od 18 XII 1980 wiceprzew. KZ ds. interwencji; IV – V 1981 delegatka na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego.

13 XII 1981 internowana, przetrzymywana w KW MO w Lublinie, nast. Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Grochowie, 24 XII 1981 zwolniona. Od 1982 na emeryturze. 1982–1988 kolporterka podziemnych wydawnictw w Świdniku, m.in. pisma „Grot. Biuletyn Zastępczej Komisji Zakładowej WSK-PZL”. 5 X 1986 – 1989 członek jawnej Tymczasowej Rady „S” Regionu Środkowo-Wschodniego.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1975).

11 III 1983 – 22 II 1985 rozpracowywana przez p. V KM MO/RUSW w Świdniku w ramach KE krypt. Radna; 29 X 1986 – 22 IX 1989 przez p. V RUSW w ramach SOR krypt. Udział.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Świdnik

Opcje strony

do góry