Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bartmiński Jan

Jan Bartmiński, ur. 29 I 1950 w Przemyślu. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek ekonomika rolnictwa (1973).

W 1973 zatrudniony w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Przemyślu, w 1974 w POM w Bezwoli k. Radzynia Podlaskiego; w 1978 w Zjednoczeniu PGR w Przemyślu.

Od IX 1980 w „S”; współpracownik ZR Południowo-Wschodniego.

Po 13 XII 1981 organizator pomocy dla internowanych, w III 1982 jako jeden z pierwszych dotarł do Ośr. Odosobnienia w Uhercach. Organizator kolportażu wydawnictw podziemnych, pomocy dla rodzin górników zwolnionych z pracy oraz ukrywających się. Współpracownik „S” RI; organizator zbiórek żywności oraz pomocy dla aresztowanych i zatrzymywanych.

W 1989 członek Wojewódzkiego KO (odpowiedzialny za finanse); współpracownik KK (odpowiedzialny za indeksację wynagrodzeń). W 1990 radny Miasta Przemyśl z listy KO; delegat do Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego Województwa Przemyskiego; przewodniczący Sejmiku (do 1994) i członek Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego w Poznaniu, przewodniczący KR. Delegat do Rady Gmin i Regionów Europy w Paryżu, współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie (komisja ds. grantów), sejmowych komisji Samorządu Terytorialnego oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Autor inicjatyw lokalnych, m.in. utworzenia Lokalnej Fundacji Samorządowej Ziemi Przemyskiej, Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu. Sygnatariusz porozumienia Euroregion Karpacki. W 1994 radny Miasta Przemyśl, delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Przemyskiego; 1994-2006 pracownik Banku Gospodarki Żywnościowej w Przemyślu z 10-mies. przerwą w 1998 na sprawowanie funkcji wicewojewody przemyskiego; od 2000 dyr. W 2006 ponownie radny Miasta Przemyśl.

Do 26 V 1987 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Przemyślu w ramach KE krypt. Dyrektor.

 

Michał Stręk

Opcje strony

do góry