Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bartmiński Jerzy

Jerzy Bartmiński, ur. 19 IX 1939 w Przemyślu. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1961).

Od 1961 nauczyciel akademicki. Od 1997 profesor. Od 1992 kierownik Zakładu Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej UMCS. 1962-1982 w ZSL.

Od IX 1980 w „S”, we IX 1980 inicjator, współzałożyciel i od XII 1980 przewodniczący KZ UMCS. W 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, członek Prezydium ZR. W VI 1981 inicjator Ruchu Solidarności Rodzin.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Włodawie, zwolniony 31 XII 1981. Od I 1982 zaangażowany w konspiracyjne struktury „S”, 1983-1989 członek niejawnej Społecznej Komisji Nauki w Lublinie. W 1988 uczestnik prac zespołu ds. relegalizacji „S” w UMCS.

W 1989 współzałożyciel i działacz KO Lubelszczyzny oraz Klubu Katolickiego w Lublinie. W 1988 założyciel i redaktor międzynarodowego rocznika „Etnolingwistyka”. 1990-1993 jako prorektor UMCS współautor i realizator reformy systemu dydaktycznego. 1992-2003 przewodniczący Fundacji Ruchu Solidarności Rodzin. 1994-2003 przewodniczący Rady Naukowej Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Od 1999 członek Rady Języka Polskiego oraz komitetów PAN: Językoznawstwa, Nauk o Literaturze, Nauk Etnologicznych, Slawistycznego. W 2001 współorganizator Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu, 2001-2004 dyr. Instytutu Polonistyki tej uczelni. Od 2003 założyciel i przewodniczący Komisji Etnolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Od 1993 przewodniczący lubelskiego gremium Katolischer Akademischer Ausländer Dienst. 1990-2005 w ROAD/UD/UW. Od 2005 na emeryturze, nadal czynny zawodowo.

Autor około 300 publikacji z zakresu językoznawstwa polonistycznego, etnolingwistyki i tekstologii, w tym 6 książek.

Laureat m.in. nagrody POLCUL (1989), Nagrody Kolberga (1991), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1999).

8 II 1975 – 7 II 1979 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Lublinie w ramach SOS krypt. Oaza; od 9 IV 1985 przez Wydz. III WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Dewot; do 19 VIII 1989 w ramach SOR krypt. Langusta

 

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry