Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bartmiński Stanisław

Stanisław Bartmiński, ks., ur. 30 X 1936 w Kruhelu Małym k. Przemyśla. Ukończył Seminarium Duchowne w Przemyślu (1959), święcenia kapłańskie 1 XI 1959.

Od 1959 wikariusz w parafiach w Besku, Sieniawie Jarosławskiej, Rzeszowie-Farze, Ustrzykach Dolnych, Krośnie i Przemyślu-Błoniu; duszpasterz głuchoniemych i ministrantów; budowniczy kościoła w Tarnawcach i Zalesiu (wyremontował też kilka innych kościołów i kaplic, odnowił kilka cmentarzy, m.in. żydowski i ukraiński). 1970-2007 proboszcz w parafii św. Marcina w Krasiczynie, od 2007 rezydent.

Organizator rekolekcji zamkniętych i i w ramach ruchu oazowego, kolonii dla młodzieży, po 13 XII 1981 kolonii dla dzieci osób internowanych i dzieci niepełnosprawnych, przekazywał paczki żywnościowe internowanym w Ośr. Odosobnienia w Uhercach. W XII 1982 inicjator rekolekcji dla rolników stanowiących zaczątek ogólnopolskiego duszpasterstwa rolników przy parafii św. Marcina w Krasiczynie. Od 1983 udostępniał parafialny dom rekolekcyjny na wykłady, udzielał pomocy

potrzebującym, m.in. działaczom „S” RI oraz Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników, zatrudniał pozbawionych pracy działaczy „S”, pomagał ukrywającym się; organizator zbiórek żywności dla rodzin osób represjonowanych, współorganizator transportów żywności na Śląsk (akcja wieś miastu – miasto wsi), uczestnik przerzutu literatury religijnej na Ukrainę zorganizowanego przez OKOR.

1989-2007 redaktor pisma „Wieści Krasiczyńskie”.

Mariusz Krzysztofiński

Krasiczyn, Region Południowo-Wschodni

Opcje strony

do góry