Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bartula Maria

Maria Bartula, ur. 8 XI 1928 w Jedlińsku k. Radomia, zm. 5 VIII 2015 tamże. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek filologia polska (1970).

1945-1947 żołnierz WiN, w latach 50. kilkakrotnie zatrzymywana przez radomski UBP. 1970-1987 nauczycielka języka polskiego w ZSZ im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu.

Od IX 1980 w „S”, współtwórczyni „S” Nauczycielskiej w Radomiu.

Po 13 XII 1981 redaktor podziemnego pisma nauczycielskiego „Rzecz Sumienia”, od 1986 współpracowniczka „Wolnego Robotnika”. W VI 1987 zwolniona z pracy; od 1987 na emeryturze.

1989-1990 w ZChN. 1990-2001 sekretarz Regionalnej Sekcji „S” POiW, od 1994 sekretarz KZ POiW w Jedlińsku. W 1994 współtwórczyni, wiceprzewodnicząca, od 1998 przewodnicząca Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Jedlińskiej, w 1994 współtwórczyni, od 1998 przewodnicząca Muzeum Ziemi Jedlińskiej im. ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jana Kluczkowskiego.

Wyróżniona Medalem Wojska Polskiego (nadany 1948 w Londynie, wręczony 1990), odznaką Weterana Walk o Niepodległość (1995), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2000), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

Do 8 VIII 1988 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Radomiu w ramach SOR krypt. Kosmos.

 

Region Ziemia Radomska, Radom

Opcje strony

do góry