Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bartuszek Andrzej Jan

Andrzej Jan Bartuszek, ur. 17 I 1954 w Olsztynie, zm. 5 V 1984. 1979-1982 uczeń Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie, technik mechanik.

1974-1983 ślusarz narzędziowy i kontroler jakości w Zakładzie Wytwórczym Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Spomasz w Olsztynie.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w Spomaszu, następnie przewodniczący KZ; współorganizator MKZ w Olsztynie; nieformalny przewodniczący służb porządkowych na wszystkich akcjach i przedsięwzięciach organizowanych przez MKZ w Olsztynie, następnie ZR Warmińsko-Mazurskiego (marsze, WZD, posiedzenia ZR, koncerty). W VI 1981 delegat na I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

13 XII 1981, pomimo choroby, internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, przeniesiony do szpitala więziennego, w stanie ciężkim zwolniony 20 I 1982. 1982-1985 wielokrotnie przesłuchiwany. Od 1983 na rencie, inwentaryzator w PSS Społem w Olsztynie w niepełnym wymiarze godz.

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry