Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bartyński Antoni

Antoni Bartyński, ur. 13 I 1933 w Hermanowej k. Rzeszowa, zm. 26 X 2012 tamże. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1956), inżynier geolog górniczy.

1959-1967 pracownik Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Geologicznego Budownictwa Komunalnego w Białymstoku, 1967-1970 Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Rolniczych Samopomoc Chłopska tamże; od 1970 prowadzi własne gospodarstwo rolne w Hermanowej. 20 III 1971 redaktor listu z postulatami i żądaniami rolników Hermanowej do I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka, marszałka Sejmu PRL Dyzmy Gałaja i premiera rządu PRL Piotra Jaroszewicza.

W X 1980 członek Komitetu Założycielskiego Solidarności Wiejskiej. I-II 1981 uczestnik strajku chłopskiego w b. siedzibie WRZZ w Rzeszowie. Od 1981 przewodniczący Zarządu Gminnego „S” RI w Tyczynie oraz członek Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego „S” RI w Rzeszowie. 25 III 1981 (z Henrykiem Cząstką) na czele KS mającego wspomagać robotników podczas strajku proklamowanego w związku z kryzysem bydgoskim. Od IX 1981 członek KK Polski Południowo-Wschodniej „S” RI.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, następnie Kielcach-Piaskach, zwolniony 9 XII 1982. W XI 1983 współzałożyciel Rzeszowskiego Komitetu Oporu Rolników; w 1984 uczestnik spotkania założycielskiego Regionalnego Komitetu Oporu Rolników „S” Polski Południowo-Wschodniej w Przemyślu. 1982-1988 uczestnik manifestacji 3 V, 31 VIII, 11 XI, od 1983 także rocznic porozumień rzeszowsko-ustrzyckich; uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych na wsi, spotkań w Duszpasterstwach Rolników i Duszpasterstwach Ludzi Pracy w Regionie Rzeszowskim, dożynek diecezjalnych (26 VIII 1984 przemawiał jako przedstawiciel rolników). 1982-1989 kolporter w siatkach RKW w Rzeszowie, OKOR (od 1983), Solidarności Walczącej Oddział Rzeszów (od 1984). Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

1981-1983 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Bartek; 1984 – 17 X 1989 przez Wydz. VI WUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Ziomek.

 

Michał Stręk

Opcje strony

do góry