Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Barwińska Maria

Maria Barwińska (z d. Czwarno), ur. 7 XII 1954 w Stalowej Woli. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek filologia polska (1977).

1977-1982 pracownik Wojewódzkiego Domu Kultury w Tarnobrzegu, 1983-1985 dyr. Rejonowego Ośrodka Kultury w Nisku.

Jesień 1980 – 1981 członek Autonomicznego Związku Pracowników Kultury i Sztuki.

14 XII 1981 uczestniczka zebrania, na którym podjęto próbę utworzenia struktury podziemnej; zaangażowana w pomoc internowanym i aresztowanym w Stalowej Woli, współorganizatorka pierwszych nrów „Biuletynu Informacyjnego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola”, 1983-1985 współorganizatorka kolportażu wydawnictw podziemnych w Stalowej Woli, Sandomierzu, Tarnobrzegu m.in. „Tygodnik Wojenny”, „Tygodnik Mazowsze”, „PWA”, „KAT”, „Niepodległość”, „Tu i Teraz”, oraz książek wydawnictwa NOWa, Przedświt, a także miejscowy „Biuletyn Informacyjny NSZZ «S» KP HSW”. 1983-1987 współpracowniczka Duszpasterskiego Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli, współorganizatorka obozów dla dzieci i młodzieży, zaangażowana w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy; 13 VI – 29 VII 1984, po aresztowaniu męża, w ukryciu (w Nisku, Stalowej Woli, Majdanie Sopockim) do amnestii; w 1985 zwolniona z pracy, następnie zatrudniana na umowy-zlecenia, umowy na czas określony.

1987-1991 pracowniczka SP nr 7 w Stalowej Woli, 1994-1999 Społecznej SP nr 1 tamże, 1999-2000 Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, 2000-2002 Zespołu Szkół Ekonomicznych, 2002-2003 biura poselskiego Jana Tomaki, 2003-2006 Niżańskiego Centrum Kultury Sokół, 2006-2007 Gimnazjum nr 2, od 2007 Komendy Powiatowej Policji. Od III 1991 w PC, uczestniczka Grupy Założycielskiej w Stalowej Woli; 2002-2007 w PO, sekretarz Zarządu Powiatu, od 2008 bezpartyjna.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Krzyżem Wolności i Solidarności (2022).

18 IV 1984 – 3 VI 1988 rozpracowywana przez Wydz. V RUSW w Stalowej Woli w ramach SOR.

 

Ewa Kuberna

Opcje strony

do góry