Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Basak Teodor

Teodor Basak, ur. 13 IV 1933 w Hucie Dzierążyńskiej k. Tomaszowa Lubelskiego, zm. 16 I 2014 w Rudce Kozłowieckiej k. Lublina. Ukończył ZSZ w Tomaszowie Lubelskim (1951).

1943–1944 rodzina dwukrotnie wysiedlana z rodzinnej wsi w zw. z niemieckimi pacyfikacjami; I – III 1943 goniec, łącznik i zwiadowca w oddziale BCh mjr Bronisława Krzeszowca (Obwód BCh Tomaszów Lubelski). W 1950 przesłuchany w PUBP w Tomaszowie Lubelskim.

1952–1953 zatrudniony w Dolnośląskich Zakładach Przemysłu Lniarskiego Orzeł w Mysłakowicach k. Jeleniej Góry Oddział Kotoniny w Czerniawie Zdrój, 1954–1955 zasadnicza służba wojskowa, 1955–1991 tokarz, szlifierz, kontroler jakości w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie.

10–14 VII 1980 uczestnik strajku w zakładzie.

Od IX 1980 w „S”; od 3 IX 1980 członek prezydium Założycielskiego Komitetu Robotniczego ds. interwencyjnych, przew. Komisji Wydziałowej, od 8 I 1981 przew. KZ, w IV/V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego; IX/X 1981 delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowany w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie; 14 II 1982 w zw. z chorobą i protestem głodowym podjętym w tej sprawie przez internowanych przeniesiony do AŚ w Warszawie-Mokotowie, nast. przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Białołęce, 16 III 1982 zwolniony za poręczeniem Episkopatu Polski. Po zwolnieniu wielokrotnie hospitalizowany. W 1982 usunięty z Wydz. Kuźni i przeniesiony na stanowisko o zaniżonym uposażeniu.

20 VI 1989 – 1991 członek KZ; XI/XII 1989 delegat na II WZD Regionu Środkowo-Wschodniego. 1990 przew. KO Osiedla Przyjaźń w Lublinie. 1990–1994 radny Miasta Lublina z listy KO. Od 1991 na emeryturze. Od 1999 członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział Wojewódzki w Lublinie.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2010).

1983–1984 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Lublinie w ramach KE krypt. Tokarz.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry