Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Baturo Bogdan

Bogdan Baturo, ur. 22 IV 1951 w Wilnie. Ukończył ZSZ w Trzebiatowie (1966).

1966-1967 pracownik Zakładu Naprawczego Mechanizacji Rolnictwa w Gryficach, 1967-1969 Wydz. Przewozów Towarowych PKS tamże, 1969-1970 Cukrowni Gryfice, 1971-1984 Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego.

18-30 VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni, członek KS, odpowiedzialny za kontakty z delegacjami innych zakładów oraz mediami; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w Stoczni; od IX 1980 członek MKR Szczecin, w VI/VII 1981 delegat na I WZD Regionu Pomorze Zachodnie, członek ZR, opiekun składu i druku związkowego tygodnika „Jedność”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Potulicach (uczestnik głodówki przeciwko złym warunkom), Wierzchowie (drukarz znaczków poczty obozowej), Strzebielinku, zwolniony 19 XI 1982. Od 1983 współpracownik tajnej Rady Koordynacyjnej „S” Regionu Pomorze Zachodnie, przechowywał sprzęt drukarski, kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Feniks”, „BIS”, „Grot”); 1982-1984 zatrzymywany na 48 godz. przed rocznicami narodowymi, kilkakrotne rewizje w mieszkaniu; w 1984 zwolniony z pracy.

Od I 1985 na emigracji w Szwecji, od 1986 pracownik Hammar Maskin AB.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry