Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Batorska Irena

Irena Batorska (z d. Krzyżanowska), ur. 27 VI 1956 w Środzie Śląskiej. Ukończyła Technikum Chemiczne przy Zakładach Azotowych Kędzierzyn (1976).

1977-1985 starszy ekspedytor w zakładach Koksowniczych w Zdzieszowicach.

Uczestniczka akcji strajkowych poprzedzających rejestrację „S”, od IX 1980 w „S”.

1983-1988 zaangażowana w działalność kolportażową (siatka Ryszarda Siwackiego), drukarz ulotek. 1985-1990 technolog w Zakładach Metalchem w Kędzierzynie-Koźlu; uczestniczka szkolenia śląskich drukarzy (organizator R. Siwacki). Dostawca literatury podziemnej m.in. z Nowej Huty, Wrocławia, Katowic, Opola, Nysy. W VIII 1988 uczestniczka strajku w KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju jako kontakt zewnętrzny (drukowała solidarystyczną odezwę do mieszkańców miasta). 25-26 V 1988 zatrzymana przez SB z Opola; skazana przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny.

Przewodnicząca Komitetu Założycielskiego „S” w Metalchemie (utworzonego 17 IV 1989); członek KO w Kędzierzynie-Koźlu, (zaangażowana w organizowanie spotkań z działaczami opozycji w regionie), od 1990 zatrudniona w Famecie tamże. 1990-1992 w Partii Wolności. W „S” do 1993.

Do 28 VII 1989 rozpracowywana przez p. V/VI RUSW w Kędzierzynie-Koźlu w ramach KE krypt. Dziewica.

Antoni Maziarz

Opcje strony

do góry