Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bazela Ryszard

Ryszard Bazela, ur. 10 XI 1950 we Wrocławiu. Ukończył Technikum Elektroniczne we Wrocławiu (1970).

1969-1991 brygadzista, monter-uruchamiacz na eksploatacji maszyn cyfrowych w Zakładach Elektronicznych Elwro we Wrocławiu (1970-1972 zasadnicza służba wojskowa).

27-31 VIII 1980 uczestnik strajku w Elwro. Od IX 1980 w „S”; 1980-1981 członek Komisji Wydziałowej i KZ „S” w Elwro, w 1981 członek Rady Pracowniczej Przedsiębiorstwa.

14-16 XII 1981 współorganizator strajku, członek KS tamże. I-II 1982 współorganizator podziemnej struktury na Wydziałach PKL, PKE i PKC, II/III 1982 – 1989 członek TKZ w Elwro; 1982-1989 organizator, koordynator sieci kolportażu w Elwro, kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Solidarność Elwro”, „Głos Hutmenu”, „Victoria”, „Fama”, „Fatamorgana”, „Nowa Republika”, „Prawda”, „Tygodnik Mazowsze” oraz wydawnictw okolicznościowych i książek). 1982-1989 autor (ps. Bezpiecznik) i redaktor „Solidarności Elwro”. 30 VIII – 3 XI 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, 5 XI 1982 – 2 II 1983 powołany do służby wojskowej w kompanii polowej Wojskowego Obozu Specjalnego przy 1 Brygadzie Saperów WP w Brzegu. 1983-1989 członek kierownictwa podziemnej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej „S” Grabiszynek we Wrocławiu. 1983-1989 autor (ps. Bezpiecznik, Rybak) i redaktor „Victorii”, pisma MKK „S” Grabiszynek. 1985-1989 wiceprzewodniczący Rady Pracowniczej Przedsiębiorstwa w Elwro (w 2 połowie 1989 p.o. przewodniczący); 1987-1990 współzałożyciel, sekretarz Wrocławskiego Klubu Samorządu Pracowniczego przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym Oddz. Wrocław; 1987-1989 członek Rady Nadzorczej Fundacji Wspierania Przekształceń Własnościowych przy Elwro. Kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, rewizje mieszkania. 1983-2005 działacz Okręgowego Związku Piłki Nożnej w gminie Miękinia k. Wrocławia, trener Klubu Sportowego Mechanik w Brzezinie, następnie KS Zorza w Wilkszynie, KS Głoska w Księginicach.

IV-VI 1989 członek KO „S” we Wrocławiu, 18 XII 1989 – 1991 Wrocławskiego KO „S”. 1991-2001 handlowiec, dyrektor Soft-Tronik Berlin/Soft-Tronik SA we Wrocławiu, 2001-2009 dyrektor handlowy Techmex SA Bielsko-Biała Oddz. tamże, 2009-2010 dyrektor Incon Soft Sp. z o.o. tamże, 2010-2012 dyrektor ds. projektów Intertrading Systems Technology Sp. z o. o. Oddz. tamże, od 2012 na rencie.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry