Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bazydło Janusz

Janusz Bazydło (ps. Jacek Zaborowski), ur. 15 VI 1941 w Łomży. 1959-1961 student Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek historia; absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydział Nauk Humanistycznych (1969).

1969-1995 pracownik Międzywydziałowego Zakładu Leksykograficznego KUL. 1974-1984 kierownik lubelskiego oddziału miesięcznika „Więź”.

1963-1969 w ZSP, od 1967 przewodniczący Rady Uczelnianej ZSP. 11 III 1968 uczestnik wiecu studenckiego w Lublinie, 13 III 1968 skazany przez Kolegium Karno-Administracyjne Prezydium MRN w Lublinie na 2 mies. aresztu, osadzony w AŚ w Lublinie i Krasnymstawie. I/II 1976 współautor (z Janem Krzemińskim) Listu otwartego do członka Koła posłów Znak Stanisława Stommy przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji PRL, pod którym podpisało się 30 pracowników i studentów KUL. W 1976 uczestnik zorganizowanej przez studentów KUL akcji pomocowej dla robotników z Radomia. 1978-1988 współredaktor „Spotkań. Niezależnego pisma młodych katolików”. 23 VIII 1979 sygnatariusz Apelu Komitetu Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu o przeprowadzenie wolnych wyborów do Sejmu. 1979-1980 kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany. W V 1980 członek Komitetu na rzecz Obrony Jana Kozłowskiego. 25-31 VIII 1980 uczestnik głodówki w kościele MB KP w Stalowej Woli o uwolnienie J. Kozłowskiego i in. więźniów politycznych oraz w solidarności ze strajkującymi robotnikami Wybrzeża.

Od IX 1980 w „S”; od XII 1980 przewodniczący Koła Pracowników MZL KUL, następnie członek Komisji Uczelnianej Pracowników KUL; współtwórca Wszechnicy Związkowej, od II 1981 członek Tymczasowej Rady Programowo-Organizacyjnej, organizator spotkań i wykładów otwartych.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Włodawie, Lublinie i Kwidzynie, zwolniony 23 XII 1982. W l. 80. prelegent podczas Tygodni Kultury Chrześcijańskiej.

1990-1992 członek KO Lubelszczyzny. 1992-1994 prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział w Lublinie. 1995-1997 sekretarz senackiej Komisji ds. Emigracji i Polaków za Granicą. 1997-2000 i od 2007 pracownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, od 2007 redaktor nacz. wydawanego przez Urząd czasopisma „Kombatant”. 2000-2004 doradca ds. mediów katolickich przy Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Od 2004 redaktor prowadzący w Redakcji Dokumentu TVP 1. Członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Laureat Nagrody Fundacji Polcul (1982), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

1977-1985 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Redaktorzy; 1985-1988 przez Wydz. IV WUSW w Lublinie w ramach KE krypt. Redaktor.

Małgorzata Choma-Jusińska

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry