Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bącler Wojciech

Wojciech Bącler, ur. 6 VII 1947 w Odrzywole k. Przysuchy. Ukończył III LO im. Adama Mickiewicza dla Pracujących w Katowicach (1970).

1967-1968 zatrudniony w Miejskim Handlu Detalicznym w Chorzowie, 1969 – 31 III 1982 w Urzędzie Wojewódzkim Wydz. Gospodarki Terenowej. 1977 – XII 1981 uczestnik Ruchu Światło-Życie.

W „S” od IX 1980, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w UW w Katowicach, członek KZ przy UW, pełnomocnik ds. statutowych i organizacyjnych w MKZ Katowice, członek założyciel KK Pracowników Administracji Państwowej; 13 VI 1981 członek jury z ramienia Zarządu MKZ w Katowicach na IX Ogólnopolskim Biennale Plakatu Polskiego; członek powołanego w VI 1981 Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Wojciecha Korfantego w Katowicach.

31 XII 1981 zwolniony z pracy z zachowaniem 3-mies. okresu wypowiedzenia, 1 IV 1982 – 31 III 1983 bez zatrudnienia, korzystał z pomocy kościoła św. św. Piotra i Pawła w Katowicach. Od I 1982 członek MKK „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego; 1982-1983 drukarz (z żoną Heleną Bącler i Andrzejem Chojnackim) ulotek i prasy podziemnej (m.in. „Ku wolnej Polsce” i „Powrót do Życia”), udostępniał mieszkanie na spotkania MKK; uczestnik akcji malowania na murach. Od 1 IV 1983 zatrudniony w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie. 9 XII 1983 zatrzymany w pracy, po rewizji przewieziony do WUSW w Katowicach, 11 XII 1983 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Katowicach, 24 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii; w III 1984 zwolniony z pracy. VII-X 1984 bez zatrudnienia, korzystał z pomocy finansowej ks. Stefana Czermińskiego. X 1984 – V 1985 zatrudniony w Centralnych Zakładach Automatyzacji Hutnictwa w Katowicach.

Od 9 V 1985 na emigracji w USA; od 1986 właściciel prywatnej firmy w Seaside. Od V 2010 członek Stowarzyszenia Działaczy Niepodległościowych Nieprzejednani w Polsce.

18 V 1983 – 5 IX 1984 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Willa.

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry