Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bąk Marek

 Marek Bąk , ur. 9 IV 1963 w Biłgoraju. Ukończył Technikum Mechaniczne w Stalowej Woli (1983).

1983‒2019 ślusarz w Zakładzie Kuźnia Matrycowa HSW/ATI ZKM Forging Sp. z o.o.

1984–1988 kolporter (we współpracy z Ryszardem Kotwicą, Januszem Kubickim) wydawnictw podziemnych (m.in. „Biuletynu Informacyjnego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola” i ulotek); 29-30 IV 1988 uczestnik strajku w HSW, 22 VIII – 1 IX 1988 uczestnik strajku i z-ca przew. KS; ukarany naganą z wpisaniem do akt personalnych.

1989‒1992, 2006‒2018 delegat na WZD Regionu, 1991‒1992, 2006‒2018 członek Zarządu Regionu, 2006‒2018 przew. KZ Kuźnia Matrycowa

X 1988 – XII 1989 rozpracowywany przez Wydz. V/Wydz. Ochrony Gospodarki WUSW w Tarnobrzegu w ramach SOR kryp. Bojówka.

Odznaczony wyróżnieniem Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska (2008).

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola

Opcje strony

do góry