Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bąk Marek

 

Marek Bąk, ur. 9 IV 1963 w Biłgoraju. Ukończył Technikum Mechaniczne w Stalowej Woli (1983).

1983–1999 ślusarz, 1999–2019 kierownik Bazy Matryc w Zakładzie Kuźnia Matrycowa Huta Stalowa Wola/ATI ZKM Forging Sp. z o.o.

1984–1988 kolporter (we współpracy z Ryszardem Kotwicą, Januszem Kubickim) wydawnictw podziemnych (m.in. „Biuletynu Informacyjnego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ »Solidarność« Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola” i ulotek); 29–30 IV 1988 uczestnik strajku w HSW, 22 VIII – 1 IX 1988 uczestnik strajku i z-ca przew. KS; ukarany naganą z wpisaniem do akt personalnych, 1988–1989 z-ca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego „S” HSW.

1989–1992 członek KZ HSW, 2006–2018 delegat na WZD Regionu Ziemia Sandomierska, 1991–1992, 2006–2018 członek Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska, 2006–2018 przew. KZ Kuźnia Matrycowa.

Odznaczony wyróżnieniem Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska (2008).

X 1988 – XII 1989 rozpracowywany przez Wydz. V/Wydz. Ochrony Gospodarki WUSW w Tarnobrzegu w ramach SOR krypt. Bojówka.

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola

Opcje strony

do góry