Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bąk Piotr

Piotr Bąk, ur. 19 V 1958 w Zakopanem. Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie, kierunek geodezja (1982).

Od 1971 w ZHP, od 1978 przewodnik tatrzański III klasy.

W X 1980 uczestnik spotkań działaczy harcerskich zmierzających do powołania niezależnych struktur; współorganizator Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (pomysłodawca nazwy organizacji).

W 1981 z Ryszardem Kłekiem, Maciejem Krupą, Zbigniewem Słupem i Maciejem Zubkiem redaktor pisma zakopiańskiego KIHAM „Czuj Duch” (5 n-rów). 1980–1981 członek Komitetu Założycielskiego NZS na Oddz. Geodezji Urządzeń Rolniczych przy Wydz. Melioracji Wodnych AR w Krakowie.

Od 1982 organizator kolportażu podziemnych wydawnictw (m.in. książek Konspira, Historia Ognia, Zginął za Polskę bez komunistów, Współrządzić, czy nie kłamać), akcji przerzutu literatury religijnej na Słowację. Członek władz niezależnego Ruchu Harcerskiego. 25–27 V 1984 współorganizator i komendant zlotu (Polana Rogoźniczańska k. Kir) RH. 1985 delegat na VIII Zjazd ZHP, kierował działaniami 20-osobowej grupy RH; X 1988 wybrany do Komendy Hufca Tatrzańskiego (większość Rady i Komendy Hufca stanowili instruktorzy związani z RH).

W 1989 członek KO w Zakopanem, Komitetu Odrodzenia ZHP-1918. 1989–1992 przew. zarządu Obwodu Tatrzańskiego ZHP-1918; 1992–1995 przew. ZHR. 1990–1995 radny Gminy Tatrzańskiej z listy KO w Zakopanem, 1995–2002 radny Miasta Zakopane z listy Klub im. W. Zamoyskiego, 1995–2001 z-ca burmistrza, 2001–2006 burmistrz Zakopanego. 1998–2007 członek Rady Tatrzańskiego Parku Narodowego. 2000–2006 wiceprzew. Związku Euroregion Tatry. 2000–2007 wiceprezes Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi. 2002 prezes zarządu Klubu im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem. 2004 członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody. 2007–2014 własna działalność gospodarcza. 2010–2014 radny Rady Powiatu Tatrzańskiego z listy PiS. 2014 starosta Powiatu Tatrzańskiego.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2016), Złotym Krzyżem Zasługi (1990).

26 XI 1984 – 25 XI 1988 rozpracowywany przez p. III RUSW w Zakopanem w ramach SOS krypt. Instruktor.

Jan Szpil, Monika Komaniecka-Łyp

Opcje strony

do góry