Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bąk Ryszard

Ryszard Bąk, ur. 1 II 1958 we Wrocławiu. Ukończył Technikum Mechaniczne przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego tamże (1980).

1976–1984 w ZSMP (do V 1981 młodzieżowy kurator społeczny).

1976–1984 ślusarz, mechanik silników spalinowych w ZNTK tamże.

W VII 1980 uczestnik strajku w zakładzie, 26–31 VIII 1980 współorganizator strajku tamże, wiceprzew. KS. Od IX 1980 w „S”; IX 1980 – I 1981 skarbnik Komitetu Założycielskiego. V –IX 1981 pobyt w RFN.

13–15 XII 1981 współorganizator strajku (ze Zbigniewem Jankowskim i Andrzejem Czerniakiem) lider KS, 15 XII zatrzymany, osadzony w AŚ we Wrocławiu, 17 XII internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia tamże i Nysie, 27 II 1982 zwolniony ze wzgl. na stan zdrowia. 1982–1984 członek TKZ, organizator i uczestnik akcji ulotkowych, plakatowych, malowania haseł w ZNTK i w mieście, uczestnik zbiórek pieniężnych na cele związkowe oraz na pomoc dla osób represjonowanych i ich rodzin. 1982–1983 uczestnik manifestacji i walk ulicznych we Wrocławiu. 6 XI 1982 ponownie internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Strzelinie, 1 XII zwolniony. 1982–1984 współpracownik w zakresie koordynacji kolportażu oraz druku ulotek i podziemnych pism wrocławskich tajnych struktur zakładowych „S” w WSK PZL Hydral i Państwowej Fabryce Wagonów Pafawag. 1982–1984 redaktor, przepisywacz, autor (ps. Konrad, wspólny z in. autorami), redaktor techn. podziemnego pisma „Iskierka” oraz ulotek. Organizator drukarni (lokalu, materiałów i sprzętu poligraficznego) najpierw u Z. Jankowskiego, nast. przy ul. Kurkowej 39; drukarz (ze Z. Jankowskim, Aleksandrem Harbarczykiem, we współpracy z A. Czerniakiem, który był łącznikiem z RKS Dolny Śląsk) i składacz podziemnych pism „Iskierka”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Hydralek” i „Jutrzenka” oraz ulotek. 1982–1984 współpracownik Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego we Wrocławiu (sporządzanie list rodzin osób represjonowanych z ZNTK i przekazywanie z AKCh potrzebującym leków oraz pomocy rzeczowej i żywnościowej). 1982–1984 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom. XII 1984 – 1986 praca w RFN; poł. 1986 – 1989 własna działalność gospodarcza, czasowe prace w RFN. 1987–2007 współzałożyciel, organizator i członek Wspólnoty Dzieci Niepełnosprawnych przy parafii św. Antoniego we Wrocławiu, od 2007 członek honorowy.

Od 1989 właściciel Bak Audio Video Multimedia we Wrocławiu.

Rozpracowywany przez Wydz. V WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Gra.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry