Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bąkowski Paweł

Paweł Bąkowski, ur. w 26 I 1947 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek fizyka (1970).

1970–1981 pracownik naukowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W III 1968 członek Studenckiego Komitetu Delegatów Wydziałowych na UW, 21 III przew. wiecu, współinicjator strajku na UW; 29 III aresztowany, osadzony w AŚ w Warszawie-Mokotowie, w VIII 1968 zwolniony, ukarany grzywną; 16 XI 1968 ponownie zatrzymany i ukarany grzywną. 1976–1981 współpracownik KOR/KSS KOR oraz 1977–1982 wydawnictwa NOWa (udostępniał mieszkanie na potrzeby drukarni i wykłady TKN); współorganizator spotkań opozycjonistów (m.in. 1 V 1977 w Lubomierzu); w V 1977 uczestnik prowadzonego przez KOR, dochodzenia ws. śmierci Stanisława Pyjasa, współautor apelu w tej sprawie do prezydenta Krakowa, 15 V 1977 współorganizator czarnego marszu po śmierci Stanisława Pyjasa, uczestnik spotkania założycielskiego SKS w Krakowie; 1977–1978 współorganizator polskiej wystawy w ramach prezentacji sztuki dysydenckiej z krajów komunistycznych na biennale w Wenecji, nast. pokazywanej w Wielkiej Brytanii i USA; 1979 współpracownik Uniwersytetu Ludowego w Zbroszy Dużej. 1979–1981 razem z żoną Elżbietą prowadził w swoim mieszkaniu salon kultury niezależnej.

Od jesieni 1980 w „S”.

Od 13 XII 1981 w ukryciu; od II 1982 współkierował oficyną NOWa i kolportażem „Tygodnika Mazowsze”, VIII 1982 na skutek różnicy zdań w kierownictwie wycofał się z NOW-ej; III–VIII 1983 ścigany listem gończym, 8 VIII 1983 ujawnił się w ramach amnestii.

Od XII 1983 na emigracji w USA. 1985–1992 programista. 1985–1986 współorganizator wystawy poświęconej ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jerzemu Popiełuszce, pokazywanej w kilku miastach USA. Od 1992 nauczyciel akademicki.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

Od 26 VIII 1969 rozpracowywany przez Wydz. III/IIIA/III1 KS MO w ramach KE/SOR krypt. Bączek.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry