Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bednarczyk Andrzej Zygmunt

Andrzej Zygmunt Bednarczyk, ur. 9 III 1955 w Rzekuniu k. Ostrołęki, absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Wydz. Geodezji i Urządzeń Rolnych (1979).

1964–1974 w ZHP (m.in. drużynowy 95 Harcerskiej Drużyny Łączności w XXXI LO w Ostrołęce).

1979–1990 stażysta, kierownik Działu Gospodarki Ziemią w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Ostrołęce. Od X 1980 w „S”, XI 1980 przew. KZ „S” tamże, od II 1981 wiceprzew. Tymczasowego Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” w Ostrołęce, od V 1981 wiceprzew. NSZZ „S” Regionu Mazowsze Oddział w Ostrołęce, wybrany na I walnym zebraniu delegatów komisji zakładowych oddziału (WZDO), odpowiedzialny za sprawy organizacyjne, lokalną Komisję Interwencji, pomoc w tworzeniu struktur związkowych i współpracę z komisjami zakładowymi.

13 XII–11 VII 1982 internowany, osadzony w ZK Iława, nast., po pobycie w szpitalu (od 29 IV 1982 był z tego powodu na przepustce, w czasie której zlikwidowano obóz w Iławie), w Kwidzynie. 1982–1989 uczestnik akcji pomocy potrzebującym i rodzinom aresztowanych z Ostrołęki i terenu woj. ostrołęckiego, kolporter na terenie miasta i części woj. ostrołęckiego wydawnictw podziemnych i ulotek wydawanych przez struktury podziemne Regionu Mazowsze (m.in. „Solidarność Ostrołęcka”, „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”, „KOS”) oraz KPN. 1986–1989 w zespole redakcyjnym „Solidarności Ostrołęckiej” (z Sylwestrem Wieczorkiem, Eugeniuszem Skolmowskim, Januszem Domańskim, Ewą Wieczorek).

1989–2006 w „S”, II 1989 w grupie inicjatorów reaktywacji jej struktur na terenie Ostrołęki i okolic (w opozycji do grupy działaczy „S” skupionych wokół byłego przew. oddziału Tadeusza Godlewskiego). 15 IV 1989 współzałożyciel Tymczasowego Zarządu NSZZ „S” Regionu Mazowsze Oddział w Ostrołęce, wybrany na przew. tegoż, organizator struktur związkowych, uczestnik kampanii wyborczej przed wyborami do parlamentu (1989), z ramienia KO mąż zaufania w Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Ostrołęce. Do wyborów członek Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego woj. ostrołęckiego. 25 XI 1989 podczas III WZDO w Ostrołęce wybrany na przew. oddziału NSZZ „S”, 15 XI 1990 rezygnacja z funkcji.

1990–1992 dyr. Wojewódzkiego Biura Pracy w Urzędzie Wojewódzkim w Ostrołęce. 1993–1997 dyr. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Ostrołęce. 1997–1998 naczelnik Wydz. Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Ostrołęce, 1998–2000 dyr. w WUP w Ostrołęce, 2000–2003 – z-ca dyr. ds. techn. w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Ostrołęce, 2003–2006 – kierowca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, 2006–2009 kierownik Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Ostrołęce w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, od 2009 miejski rzecznik konsumentów w Urzędzie Miasta w Ostrołęce.

1994–1997 radny PC w Radzie Miasta w Ostrołęce, 1998–2002 radny z ramienia AWS.

1991–1995 działacz PC, z-ca przew. Zarządu Wojewódzkiego PC w Ostrołęce, od 2004 w Prawie i Sprawiedliwości.

1982–1986, 1989 rozpracowywany przez Wydz. V/III KW MO/WUSW w Ostroł?ce.ęce.

Tadeusz Ruzikowski

Ostrołęka, Region Mazowsze

Opcje strony

do góry