Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bednarek Mieczysław Ignacy

Mieczysław Ignacy Bednarek, ur. 26 XI 1932 w Sudołach k. Sieradza, zm. 6 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 2017 w Lubaniu. Ukończył ZSZ przy Lubańskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego (1948).

1948–1984 spawacz w LZPB (wiosna 1981 – 1984 oddelegowany do prac w szpitalu w Lubaniu oraz okresowe kontrakty w Czechosłowacji i NRD).

Od X 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, nast. przew. Komisji Oddziałowej w warsztatach LZPB. I – II 1981 uczestnik strajku w klubie Gencjana Gencjana „Gencjana”, podtytuły: „Pismo Solidarności Walczącej”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Jelenia Góra”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Oddział Jelenia Góra”, I–X 1985 wydawane przez Oddział SW w Jeleniej Górze i Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej we Wrocławiu (n-ry 1–5). w Jeleniej Górze.

Wiosna 1982 – III 1983 współorganizator materiałów poligraficznych, drukarz (udostępnił swoje mieszkanie oraz szopę) z żoną Ireną podziemnego pisma „Z Dnia na Dzień” (matryce przywożono z Wrocławia) z lubańską wkładką „Wiadomości z ciemnych zakamarków” (w jego mieszkaniu redagowano materiały i przygotowywano matryce wkładki). 1982–1989 kolporter podziemnych wydawnictw w Lubaniu: pism ( m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Tygodnik Mazowsze”), książek i ulotek. 31 VIII 1982 współorganizator (ze Stanisławem Kostką, Renatą i Ryszardem Kostką, Zdzisławem Bykowskim, I. Bednarek, Walentym Krzyśkiem, Dorotą Bednarek, Konradem Smolarczykiem, Marianem Witczakiem) manifestacji w Lubaniu. 1983–1989 działacz Lubańskiej Sekcji Ogólnospołecznej KIK w Jeleniej Górze; 11 XII 1988 współorganizator uroczystości odsłonięcia Kurhanu Aleksandry Szczerbińskiej-Piłsudskiej i Józefa Piłsudskiego przy kościele Świętej Trójcy w Lubaniu. 1982 dwukrotnie poddawany rewizjom oraz ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń, 1982–1983 kilka razy zatrzymany. 1984–1997 spawacz w firmie Jacek Tychowski, nast. własna działalność gospodarcza.

IV 1989 – I 1990 członek KO w Lubaniu, nast. I 1990 – 1995 Lubańskiego Komitetu Obywatelskiego. Od 1998 na emeryturze.

Michał Orlicz|Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry