Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bednarz Dariusz Józef

Dariusz Józef Bednarz, ur. 5 V 1962 w Szczecinie. 1981-1982 student Politechniki Szczecińskiej, 1985-1989 Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Filozoficzno-Historyczny.

Od jesieni 1981 członek NZS na PS. W 1982 autor tekstów, drukarz i współorganizator druku podziemnego dwutygodnika „Kotwica” (m.in. z Adamem Perkowskim, Zbigniewem Jasiną i Mariuszem Kierasińskim); działacz podziemnego NZS na PS: drukarz ulotek i przedruków z prasy podziemnej (m.in. „Tygodnika Mazowsze”) na potrzeby NZS, kolporter w środowisku studenckim; 13 XI 1982 aresztowany, przetrzymywany w izbie zatrzymań przy KW MO w Szczecinie, następnie w AŚ w Szczecinie, po próbie ucieczki pobity na tzw. ścieżce zdrowia, skazany wyrokiem Sądu Garnizonowego w Szczecinie na 1,5 roku więzienia i karę grzywny w wysokości 6 tys. zł, osadzony w ZK w Goleniowie, zwolniony w VII 1983 na mocy amnestii; relegowany z uczelni. 1983-1984 stolarz w Ośrodku Remontowo-Budowlanym Lasów Państwowych w Goleniowie, 1984-1985 kierownik zmiany w Spółdzielni Produkcyjnej tamże. 1982-1985 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego u Księży Chrystusowców w Szczecinie. 1985-1989 działacz podziemnego NZS na UW, 1986-1989 działacz Ruchu WiP, kolporter wydawnictw WiP, w 1988 z Markiem Adamkiewiczem autor publikacji nt. WiP do podziemnej „Karty”; 1988-1989 współpracownik Archiwum Wschodniego; uczestnik manifestacji niepodległościowych, w 1988 strajku NZS na UW.

W 1989 zarobkowo we Francji, w firmie budowlanej w Paryżu. W 1990 brygadzista w Studenckiej Agencji Pracy Bratniak, 1990-1994 współwłaściciel i redaktor naczelny „Gazety Goleniowskiej”, od 1994 właściciel Drukarni DB w Szczecinie-Dąbiu.

27 I 1982 – 20 IX 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Szczecinie w ramach SOR krypt. Sito; 16 X 1983 – 12 X 1985 przez RUSW w Goleniowie w ramach KE krypt. Student.

 

Sylwia Wójcikowa

Opcje strony

do góry