Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bembiński Stefan

Stefan Bembiński, ur. 24 VII 1917 w Łagowie k. Opatowa, zm. 1 I 1998 w Radomiu. Ukończył Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Kielcach (1936). 1938-1939 słuchacz Szkoły Podchorążych Piechoty przy 8. Dywizji Piechoty w Pułtusku.

W 1939 uczestnik obrony Warszawy, dowódca plutonu, następnie kompanii 21. Pułku Piechoty im. Dzieci Warszawy, po kapitulacji w niewoli niemieckiej, zbiegł w czasie transportu; od 1940 w konspiracji (ps. Harnaś, Sokół), 1940-1944 komendant placówki ZWZ, następnie AK Błotnica, od 1943 z-ca szefa Kedywu Inspektoratu Radom AK, dowódca oddziału partyzanckiego AK, w 1944 (w czasie operacji Burza) dowódca 9. Kompanii III Batalionu 72. Pułku Piechoty AK; po zakończeniu wojny dowódca poakowskiego oddziału partyzanckiego działającego na terenie pow. radomskiego i kozienickiego, 4/5 VIII 1945 uczestnik akcji rozbicia więzienia w Kielcach, 9 IX 1945 dowódca akcji rozbicia więzienia w Radomiu; 26 IX 1945 aresztowany przez UB, 26 II 1946 skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie na karę śmierci, złagodzoną na mocy aktu łaski do 10 lat, następnie na mocy amnestii do 6 lat więzienia; osadzony m.in. w ZK w Rawiczu, Wronkach, 26 II 1952 zwolniony. Po wyjściu przez długi czas zatrudniony jako robotnik, ostatecznie właściciel gospodarstwa ogrodniczego. W 1957 prezes Zarządu Miejskiego ZBoWiD w Radomiu, po kilku mies. zmuszony do rezygnacji jako b. dowódca tzw. reakcyjnego podziemia.

W XII 1980 organizator, następnie pierwszy przewodniczący Koła Kombatantów przy MKR „S” Ziemia Radomska, skupiającego w swych szeregach b. żołnierzy AK i WiN.

Po 13 XII 1981 wycofał się z działalności opozycyjnej, w końcu l. 80. włączył się ponownie, aktywizując radomskie środowisko b. żołnierzy AK. 1989-1991 senator RP z listy KO „S”. 1990-1998 prezes radomskiego koła Światowego Związku Żołnierzy AK.

Autor wspomnień ''Te pokolenia z bohaterstwa znane'' (1996). Odznaczony m.in.: Krzyżem AK, Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych.

6 VII 1983 – 16 I 1985 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Radomiu KE krypt. Ogrodnik.

 

Marcin Sołtysiak

Radom, Region Ziemia Radomska

Opcje strony

do góry