Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bereszyński Zbigniew

Zbigniew Bereszyński, ur. 8 I 1956 w Opolu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii (1980), w 2012 doktorat.

1980-1984 doktorant UWr, 1981-1989 prace zlecone z Instytutu Chemii UWr.

W 1973 w I LO w Opolu członek opozycyjnie nastawionej grupy uczniów (m.in. z Andrzejem Jaroszem, Krzysztofem Tomańskim, Wiesławem Ukleją) przygotowującej dyskusje na tematy polityczne. W XII 1977 kolporter w Opolu tzw. listów gończych za Edwardem Gierkiem, w III 1978 (z W. Ukleją) zatrzymany i przesłuchiwany.

W X 1980 współorganizator NZS w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu następnie współpracownik NZS tamże (od III 1981 członek honorowy), redaktor niezależnych wydawnictw NZS WSI, m.in. „Biuletynu Informacyjnego NZS WSI”, „Informatora NZS WSI”, „Opolitechnika” (wydawany 20 X 1980 – IV 1981). Od X 1980 w „S” UWr, od IV 1981 działacz Studenckiego KOWzP w Opolu, od VII Opolskiego KOWzP, współorganizator manifestacji, m.in. 25 V 1981 marszu w obronie więźniów politycznych, obchodów 3 V i 11 XI w Opolu. Od IX 1981 redaktor pism związkowych ZR Śląsk Opolski „Prawda” i „Sygnały”.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Opolu, następnie Nysie i Grodkowie, 14 X 1982 zwolniony. Od 1982 organizator kolportażu podziemnych wydawnictw w Opolu (m.in. „Solidarności Opolskiej”, „Tygodnika Mazowsze”, „Solidarności Walczącej”, „Solidarności Dolnego Śląska”, „Biuletynu Dolnośląskiego”, „Z Dnia na Dzień”). W 1983 autor broszury wydanej w podziemiu Pomiędzy odnową a niepodległością. Ruch „Solidarność” wczoraj i jutro'. W 1984 z okazji 70. rocznicy wymarszu I Kompanii Kadrowej współorganizator podziemnego wydania w Opolu książki Juliana Kadena-Bandrowskiego pt. Piłsudczycy. 1984-1989 współpracownik Solidarności Walczącej; 1984-1990 autor (ps. J.B., Jakub Broński, Jaromir Bilet, J. Bilet, Rafał Jaworski) w „Biuletynie Dolnośląskim”, w 1985 redaktor „Biuletynu Opolskiego”.

1988-1990 współpracownik młodzieżowych grup opozycyjnych w Opolu; współorganizator demonstracji, akcji ulotkowych, pisania listów i petycji przeciwko obradom Okrągłego Stołu i prezydenturze Wojciecha Jaruzelskiego, m.in. inicjator utworzenia we IX 1989 Tymczasowej Reprezentacji Politycznej Śląska Opolskiego skupiającej środowiska niepodległościowe: Młodzieżową Grupę Niepodległościową Pokolenie Pokolenie „Pokolenie”, podtytuł: od XI 1983 „Niezależne pismo Polski Walczącej”, od II 1984 „Pismo Polski Walczącej”, od I 1985 „Pismo Oświaty Niezależnej – Region Gorzów Wlkp.”, od IV 1986 „Pismo Oświaty Niezależnej”; wydawane w Gorzowie Wielkopolskim. ’80-’88, Liberalno-Demokratyczną Partię Niepodległość, KPN, Solidarność Walczącą, Piłsudczykowski Krąg Niepodległościowej Myśli Politycznej. 1993-2001 współpracownik kwartalnika politycznego „Solidarność Walcząca”. 1989-2000 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Budownictwa Hydrotechnicznego Odra-1 w Opolu (specjalista ds. eksportu, następnie ds. organizacyjnych), przez 2 kadencje sekretarz Rady Pracowniczej, w 1998 przedstawiciel załogi do przyszłej Rady Nadzorczej PBH Odra-1, 2000-2005 (po ogłoszeniu upadłości PBH) reprezentant przedsiębiorstwa z ramienia Wojewody Opolskiego. 1996-2000 w „S”, do 2000 członek KZ w PBH Odra-1. 2003-2006 członek Rady Nadzorczej Energetyki Cieplnej Opolszczyzny SA w Opolu, od 2006 Rady Nadzorczej Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu.

Publicysta niezależny (m.in. w „Śląsku Opolskim”, „Ziemi Częstochowskiej”, „Ziemi Prudnickiej”, „Spotkaniach z Zabytkami”, „Gazecie Wyborczej”, „Kurierze Brzeskim” i „Tygodniku Prudnickim”), autor publikacji naukowych z chemii fizycznej, naukowych i popularnonaukowych z historii i dyscyplin pokrewnych (m.in. w „Journal of Molecular Structure”, „Journal of Magnetic Resonance”, „Śląskim Kwartalniku Historycznym – Sobótka”, „Studiach Śląskich”),  monografii NSZZ  Solidarność" i rewolucja solidarnościowa na Śląsku Opolskim 19801990, t. I–II (2014).

Odznaczony  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014), Złotym Krzyżem Zasługi (2001, odznaczenia nie przyjął od prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

16 X 1973 – 11 VII 1974 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Opolu w ramach SOS krypt. Powielacz; 1977 – 23 III 1978 w ramach SOR krypt. Fotograf; 2 III 1981 – 23 I 1990 przez Wydz. III KW MO/WUSW/Wydz. OKPP WUSW w Opolu w ramach KE krypt. Doktor.

 

Janusz Oszytko, Łukasz Sołtysik

Opole, Region Śląsk Opolski

Opcje strony

do góry