Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Berezowski Andrzej Mikołaj

Andrzej Mikołaj Berezowski, ur. 16 X 1951 w Zaklikowie k. Stalowej Woli. Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie (1975).

1976–1979 lekarz w Ośrodku Zdrowia w Komańczy, 1979–1986 w ZOZ w Janowie Lubelskim.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ w Zespole Opieki Zdrowotnej tamże, w IV 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Sandomierska, członek ZR, pomysłodawca nazwy regionu.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 8 I 1982 zwolniony; 1983–1987 organizator obozów sportowych dla młodzieży połączonych ze spotkaniami z działaczami niepodległościowymi, historykami; współpracownik Duszpasterskiego Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej. 1987–1989 na emigracji we Włoszech.

1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”. 1989–1991 w KPN. 1989–1999 lekarz w Ośrodku Zdrowia w Batorzu, członek KZ tamże, 1996–2001 redaktor miesięcznika „Janowski Kurier Związkowy”; od 1999 lekarz w Samodzielnym Publicznym ZOZ w Godziszowie. Instruktor sztuki walki jujitsu (posiadacz 7. dana). Od 2018 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), wyróżniony tytułem Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska (2008).

1981 – XI 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Tarnobrzegu w ramach SOS, 1983 – VII 1985 przez Wydz. III WUSW w Tarnobrzegu oraz do XII 1988 przez p. II RUSW w Janowie Lubelskiem w ramach SO krypt. Bocian.

Ewa Kuberna

Janów Lubelski, Region Ziemia Sandomierska

Opcje strony

do góry